BAS P / BAS U – Grundkurser

 • E-learning
  För dig som behöver intyg för att få arbeta som Byggarbetsmiljöansvarig BAS U och/eller BAS P. Kursintyget får du direkt till din e-post efter att du gjort kursen. Tidsåtgång 3-6 timmar beroende tidigare utbildning och erfarenhet. BRÅTTOM? Betala med Swish, kort eller Klarna så kan du starta din kurs inom 2 minuter.
 • E-learning
  E-kurs för dig som gjort BAS P/ BAS U Grund men känner att du vill få mer praktiska råd, tips, tabeller, modeller som underlättar ditt arbete ute i verkligheten. Tidsåtgång 3-6 timmar. BRÅTTOM? Betala med Swish, kort eller Klarna så kan du starta din kurs inom 2 minuter.
 • Lärarledd distanskurs
  För dig som behöver intyg för att få arbeta som Byggarbetsmiljöansvarig BAS U och/eller BAS P. Utbildningsbevis får du direkt till din e-post efter att du gjort kursen. Streamad livekurs där du kommunicerar med kursledare och kurskamrater. Tidsåtgång 1 heldag.
 • Självstudiekurs
  O.B.S. - Bara för dig som har gått en BAS P/BAS U-kurs tidigare men saknar eller vill uppdatera ditt kursintyg. Självstudiematerial, tentamen och kursintyg ingår i priset. Tidsåtgång 3-5 timmar. BRÅTTOM? Betala med Swish, kort eller Klarna så kan du starta din kurs inom 2 minuter. 

Vi har tre typer av BAS P / BAS U - kurs.

Illustration av en videokurs

E-learning

E-kursen BAS P/U kan du göra när du har tid. Så snart du tittat igenom alla lektioner och besvarat kontrollfrågorna har du klarat kursen. Du kan repetera varje lektion, spola fram och tillbaka obegränsat under de 60 dagar du har på dig.

Logotyp som illustrerar lärarledd kurs

Lärarledd distanskurs

Distanskurs innebär att du deltar i din BAS P/U kurs via dator eller surfplatta. Internetuppkoppling och kamera krävs. Du kan ställa frågor, vara aktiv i diskussioner och delta tillsammans i grupparbeten som om du vore på plats.

Illustration av en självstudiekurs i arbetsmiljörelaterade ämnen.

Självstudiekurs

En självstudiekurs för BAS P/U innebär att du läser in studiematerialet på egen hand och gör ett kunskapsprov efter varje delavsnitt. Du får göra om provet ett obegränsat antal gånger under de 60 dagar du har på dig.

Få AFA-stöd med 50 - 70% av kostnaden.

Du kan få 50 - 70% av kursavgiften betald för våra BAM och BAS P/U-kurser. Ring oss 0250-911 00 eller mejla: [email protected] så hjälper dig med din ansökan. En ren rutinsak.

  Skräddarsydd BAS P / BAS U - kurs

  Kontakta oss för mer information eller offert på företagsanpassade kurser.

  Innehåll BAS-U kurs

  Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (BAS-U) ska delta i planeringen och samordna olika entreprenörers arbeten i byggskedet så att inblandade entreprenörer inte skapar onödiga risker i samarbetet med varandra.

  Under BAS-U delen av kursen lär du dig:

  • Organisera skyddsarbetet på bästa sätt
  • Ta hänsyn till arbetsmiljön när utrustning och arbetsmetoder väljs
  • Se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen
  • Samla in och analysera risker som kan uppstå på byggarbetsplatsen med tanke på olika entreprenörers roller och arbetsuppgifter
  • Utfärda samt förmedla skyddsregler för byggarbetsplatsen
  • Anpassa arbetsmiljöplanen (AMP) som BAS-P har tagit fram till aktuell byggarbetsplats
  • Hålla AMP uppdaterad utifrån de eventuella förändringar som görs
  • Se till att alla gemensamma skyddsanordningar för byggarbetsplatsen finns på plats
  • Planera samt inrätta personalutrymmen, toaletter och duschar
  • Säkerställa att entreprenörerna följer arbetsmiljöplanen och följer de arbetsmiljöregler som gäller för det arbete de utför
  • Kontrollera att tekniska anordningar är besiktigade eller provade enligt föreskrifterna och att förare har de tillstånd och den kompetens som krävs
  • Planera in hur och när det ska genomföras kontroller av att arbetet utförs på ett säkert sätt
  • Bevaka så att endast behöriga personer som kommer in på byggarbetsplatsen

  Vad gäller vid kortare byggarbeten?

  Bas-P och Bas-U behöver utses oberoende av projektets längd.

  Exempel på byggnads- och anläggningsarbete är:
  1. schaktning,
  2. markarbeten,
  3. byggnadsarbete,
  4. montering och nedmontering av prefabricerade element,
  5. inredning eller installation av utrustning,
  6. ändringar,
  7. renovering,
  8. reparationer,
  9. nedmontering,
  10. rivning,
  11. löpande underhåll,
  12. periodiskt underhåll – måleri- och rengöringsarbeten,
  13. dränering och
  14. sanering. (AFS 2007:11)

   

  Innehåll BAS-P kurs

  Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) ska samordna samtliga projektörer i varje projekt. Här ingår arkitekter, konstruktörer och andra som skall medverka vid planeringen och projekteringen. BAS-P skall leda projekteringen. Syftet med samordningen är att de olika projektörerna ska ta del av och ta hänsyn till varandras lösningar så att det inte uppstår onödiga arbetsmiljörisker under byggskedet.

  Under BAS-P delen av kursen lär du dig:

  • Hur ritningar och andra tekniska beskrivningar från olika projektörer samordnas med varandra.
  • Planera så att och projekteringen av byggnads- eller anläggningsarbetet kan utföras så att det inte uppstår onödiga arbetsmiljörisker.
  • Hur olika arbetsmoment på grund av att de måste utföras samtidigt eller på samma plats efter varandra inte orsakar risker
  • Upprätta en arbetsmiljöplan om det krävs.
  • Ta fram dokumentation över konstruktion och utformning så att kommande arbeten med drift, underhåll, ändring och rivning kan ske säkert och hälsosamt.

  Vad gäller för en BAS-P?

  BAS-P upprättar eller låter upprätta den första versionen av Arbetsmiljöplanen som måste vara klar innan etablering. Även om det finns en BAS-P så är det alltid byggherren som är övergripande ansvarig om inte ansvaret överlåts till en så kallad uppdragstagare.

  Vad gäller för en BAS-U?

  BAS-U behöver inte vara närvarande på byggarbetsplatsen men det är viktigt att alla medarbetare vet vem som är ansvarig för arbetsmiljön och till vem de ska vända sig i olika frågor om arbetsmiljön.

  BAS-U ska se till att det alltid finns uppgift om hur man kan få tag på en kontaktperson, under den tid som arbete pågår och det saknas en företrädare för BAS-U på byggarbetsplatsen. BAS U ska också genomföra de anpassningar som behövs för att den arbetsmiljödokumentation som BAS-P tar fram stämmer överens med det slutliga utförandet av byggnaden eller anläggningen.

  Om en företrädare för BAS-U personligen inte finns tillgänglig på byggarbetsplatsen ska det alltid finnas uppgift om vart man kan vända sig. En kontaktperson eller, om det behövs, flera kontaktpersoner ska finnas samt uppgift om hur man får tag på någon av dem under den tid som arbete pågår på byggarbetsplatsen

  Företagsanpassade kurser.

  Vår BAS P/ BAS U – kurs kan anpassas till er unika verksamhet. Vi hjälper er att sätta ihop ett eget kurspaket där vi tillsammans kombinerar och skapar en helt unik utbildning som är utformad och skräddarsydd till er verksamhet och era unika behov. Vi gör gärna kurserna på ert företag eller på distans via webben. Ni väljer. 

  Interna, företagsanpassade utbildningar är väldigt uppskattade av flera skäl.

  De ger ofta underlag till bra diskussioner. Olika enheter får chansen att lära känna varandra vilket höjer vi-känslan i företaget och skapar goda förutsättningar för bättre samarbete i framtiden.

  Kontakta oss för mer information/offert på företagsanpassade kurser.