BAS P/BAS U – Grund

Lärarledd distanskurs

För dig som behöver intyg för att få arbeta som Byggarbetsmiljöansvarig BAS U och/eller BAS P. Utbildningsbevis får du direkt till din e-post efter att du gjort kursen. Streamad livekurs där du kommunicerar med kursledare och kurskamrater. Tidsåtgång 1 heldag.

Lärarledd distanskurs
Illustration av kurstyp
Få AFA-stöd med 50 - 70% av kostnaden.

Du kan få 50 - 70% av kursavgiften betald för våra BAM och BAS P/U-kurser. Ring oss 0250-911 00 eller mejla: [email protected] så hjälper dig med din ansökan. En ren rutinsak.

ID06 kompetensdatabas

Innehåll

BAS P/BAS U Grund - Lärarledd distanskurs
Bakgrund & Statistik
Var uppträder riskerna m a p olyckor och arbetssjukdomar
Lagstiftningen i stort
Hur samverkar EU:s lagstiftning med arbetsmiljölag, arbetsmiljöförordning och föreskrifter
Viktiga roller inom bygg och anläggning, byggherre, arbetsgivare, BAS P och BAS U
Ansvar
Grundläggande principer
Överträdelser / straff /sanktionsavgifter
Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3
Definition av bygg- och anläggningsarbete
Roller & ansvar
Arbetsmiljöplan
Riskfyllda arbeten
Kort om viktiga AFS:ar
Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Belastningsergonomi
Asbest
Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
Arbete på höjd
Kemiska arbetsmiljörisker
Buller
Lyftanordningar och lyftredskap
Maskiner
Ras/schakt

Mål

Efter kursen ska du ha kännedom om
Praktiska kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna så du kan agera Byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) vid bygg- och anläggningsarbeten.
Kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.
Vi visar dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande samt hur och var du söker mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete.
Vilket ansvar som åläggs byggherre respektive beställare.
Elektroniska dokument / mallar som du kan använda i ditt arbete som BAS-P och BAS-U kan mejlas vid begäran vid avklarad kurs.

Tidschema

Hålltider för heldagskurs i BAS P / BAS U
09.00 Start
Introduktion
09.45 Fika
Sektion 1
11.30–12.15 Lunch
Sektion 2
14.30 Fika
Sektion 3
15.30-16.00 Slutprov & Avrundning
Sluttid beror på engagemang och frågeställningar. Tiderna är ungefärliga. Utöver de ”riktiga” pauserna tar vi även ett antal korta bensträckare under dagen.

Förteckning över ingående studiematerial