6 Sigma Green Belt – Videokurs

I utbildningen blir du insatt i DMAIC-strukturen och hur du genom den arbetsmodellen kan undersöka problem och behov samt planera, genomföra och förankra förbättringar och systematisk problemlösning på alla nivåer.

Kursbeskrivning

I utbildningen blir du insatt i DMAIC-strukturen och hur du genom den arbetsmodellen kan undersöka problem och behov samt planera, genomföra och förankra förbättringar och systematisk problemlösning på alla nivåer. Du får tillgång till flera användbara grafiska och statistiska verktyg.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera kursen eller delar av den så ofta du vill. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader.

Pris

 1 995 kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Kursinnehåll

  • Möjligheter med 6 Sigma
  • 6 Sigma i praktiken
  • Att driva förbättringsprojekt
  • DMAIC-strukturen
  • Användbara grafiska och statistiska verktyg
  • Övningsuppgifter

Delmoment

0. Introduktion till kursen 6 Sigma Green Belt

1. Introduktion – Överblick

2. Introduktion – Tre grundtankar

3. Introduktion – Roller

4. Introduktion – DMAIC

5. Introduktion – Verktygen

6. Introduktion – Storytelling

7. Välja projekt – Introduktion

8. Välja projekt – Fortsättning

9. Definiera – Introduktion

10. Definiera – Teambuilding och identifiera kund

11. Definiera – Processkartläggning

12. Definiera – Projektavgränsning fiskbensdiagram

13. Definiera – Projektavgränsning orsak-verkan-matris

14. Definiera – Projektdirektiv

15. Mäta – Introduktion

16. Mäta – Variation

17. Mäta – FMEA

18. Mäta – Datatyper

19. Datainsamling del 1

20. Datainsamling del 2

21. Datainsamling del 3

22. Mäta – Mätsystemanalys del 1

23. Mäta – Mätsystemanalys del 2

24. Mäta – Mätsystemanalys del 3

25. Mäta – Samla in data

26. Mäta – Duglighet Introduktion

27. Mäta – Duglighet Attributdata

28. Mäta – Duglighet Variabeldata

29. Mäta – Kvalitetsutbyte

30. Mäta – Variationen – duglighet

31. Analysera – Introduktion

32. Analysera – Grafiska analysverktyg

33. Analysera – Histogram och sambandsdiagram

34. Analysera – Strategi

35. Förbättra – Introduktion

36. Förbättra – Brainstorming del 1

37. Förbättra – Brainstorming del 2

38. Förbättra – Kriteriematris

39. Förbättra – Statistisk försöksplanering

40. Förbättra – Pilotstudie

41. Förbättra – Uppdatera processkartan

42. Förbättra – Uppdatera FMEA

43. Förbättra – Kalkylering och storytelling

44. Styra – Introduktion

45. Styra – Felsäkring

46. Styra – Visuella bilder och styrmetoder

47. Styra – Styrdiagram

48. Styra – Stabil/Instabil process

49. Styra – Varianter av styrdiagram

50. Långsiktig MSA

51. Styra – Styrplan och åtgärdsplan

52. Styra – Uppdatera underlag

53. Sammanfattning – Överblick

54. Sammanfattning – DMAIC

55. Sammanfattning – Verktygen del 1

56. Sammanfattning – Verktygen del 2

57. Sammanfattning – Användning och tips

Extramaterial

Anteckningar

Interagera

Examen, diplom m.m.

Direkt efter genomförd kurs mailas kursintyg till angiven e-post.

Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 12 månader du har på dig.