Allt du behöver veta innan AFS 2023:3 träder i kraft.

 • Självstudiekurs
  Obs. - Bara för dig som har gått en BAS P/BAS U-kurs tidigare men saknar eller vill uppdatera ditt kursintyg. Självstudiematerial, tentamen och kursintyg ingår i priset. Tidsåtgång 3-5 timmar. Välj faktura, Swish eller kortbetalning via Klarna. Du starta din kurs inom 5 minuter.
 • E-learning

  Ligg steget före - Vi visar hur ni redan idag kan implementera AFS2023:3 i er verksamhet.

  AFS2023:3 är goda nyheter för alla BAS P / BAS U, byggherrar, projektörer, arkitekter och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader / anläggningar. Föreskriften underlättar och förtydligar era respektive roller, ansvarsområden och uppgifter i olika bygg- och anläggningsprojekt.

Innehåll BAS-P kurs

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) ska samordna samtliga projektörer i varje projekt. Här ingår arkitekter, konstruktörer och andra som skall medverka vid planeringen och projekteringen. BAS-P skall leda projekteringen. Syftet med samordningen är att de olika projektörerna ska ta del av och ta hänsyn till varandras lösningar så att det inte uppstår onödiga arbetsmiljörisker under byggskedet.

Innehåll BAS-U kurs

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (BAS-U) ska delta i planeringen och samordna olika entreprenörers arbeten i byggskedet så att inblandade entreprenörer inte skapar onödiga risker i samarbetet med varandra.

Företagsanpassade kurser.

Vår BAS P/ BAS U – kurs kan anpassas till er unika verksamhet. Vi hjälper er att sätta ihop ett eget kurspaket där vi tillsammans kombinerar och skapar en helt unik utbildning som är utformad och skräddarsydd till er verksamhet och era unika behov. Vi gör gärna kurserna på ert företag eller på distans via webben. Ni väljer. 

Interna, företagsanpassade utbildningar är väldigt uppskattade av flera skäl.

De ger ofta underlag till bra diskussioner. Olika enheter får chansen att lära känna varandra vilket höjer vi-känslan i företaget och skapar goda förutsättningar för bättre samarbete i framtiden.

Kontakta oss för mer information/offert på företagsanpassade kurser.

Under BAS-U delen av kursen lär du dig:

 • Organisera skyddsarbetet på bästa sätt
 • Ta hänsyn till arbetsmiljön när utrustning och arbetsmetoder väljs
 • Se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen
 • Samla in och analysera risker som kan uppstå på byggarbetsplatsen med tanke på olika entreprenörers roller och arbetsuppgifter
 • Utfärda samt förmedla skyddsregler för byggarbetsplatsen
 • Anpassa arbetsmiljöplanen (AMP) som BAS-P har tagit fram till aktuell byggarbetsplats
 • Hålla AMP uppdaterad utifrån de eventuella förändringar som görs
 • Se till att alla gemensamma skyddsanordningar för byggarbetsplatsen finns på plats
 • Planera samt inrätta personalutrymmen, toaletter och duschar
 • Säkerställa att entreprenörerna följer arbetsmiljöplanen och följer de arbetsmiljöregler som gäller för det arbete de utför
 • Kontrollera att tekniska anordningar är besiktigade eller provade enligt föreskrifterna och att förare har de tillstånd och den kompetens som krävs
 • Planera in hur och när det ska genomföras kontroller av att arbetet utförs på ett säkert sätt
 • Bevaka så att endast behöriga personer som kommer in på byggarbetsplatsen

Vad gäller vid kortare byggarbeten?

Bas-P och Bas-U behöver utses oberoende av projektets längd.

Exempel på byggnads- och anläggningsarbete är:
 1. schaktning,
 2. markarbeten,
 3. byggnadsarbete,
 4. montering och nedmontering av prefabricerade element,
 5. inredning eller installation av utrustning,
 6. ändringar,
 7. renovering,
 8. reparationer,
 9. nedmontering,
 10. rivning,
 11. löpande underhåll,
 12. periodiskt underhåll – måleri- och rengöringsarbeten,
 13. dränering och
 14. sanering. (AFS 2007:11)

 

Under BAS-P delen av kursen lär du dig:

 • Hur ritningar och andra tekniska beskrivningar från olika projektörer samordnas med varandra.
 • Planera så att och projekteringen av byggnads- eller anläggningsarbetet kan utföras så att det inte uppstår onödiga arbetsmiljörisker.
 • Hur olika arbetsmoment på grund av att de måste utföras samtidigt eller på samma plats efter varandra inte orsakar risker
 • Upprätta en arbetsmiljöplan om det krävs.
 • Ta fram dokumentation över konstruktion och utformning så att kommande arbeten med drift, underhåll, ändring och rivning kan ske säkert och hälsosamt.
Illustration av en videokurs

E-learning

E-kursen BAS P/U kan du göra när du har tid. Så snart du tittat igenom alla lektioner och besvarat kontrollfrågorna har du klarat kursen. Du kan repetera varje lektion, spola fram och tillbaka obegränsat under de 60 dagar du har på dig.

Illustration av en självstudiekurs i arbetsmiljörelaterade ämnen.

Självstudiekurs

En självstudiekurs för BAS P/U innebär att du läser in studiematerialet på egen hand och gör ett kunskapsprov efter varje delavsnitt. Du får göra om provet ett obegränsat antal gånger under de 60 dagar du har på dig.

Vad gäller för en BAS-P?

BAS-P upprättar eller låter upprätta den första versionen av Arbetsmiljöplanen som måste vara klar innan etablering. Även om det finns en BAS-P så är det alltid byggherren som är övergripande ansvarig om inte ansvaret överlåts till en så kallad uppdragstagare.

Vad gäller för en BAS-U?

BAS-U behöver inte vara närvarande på byggarbetsplatsen men det är viktigt att alla medarbetare vet vem som är ansvarig för arbetsmiljön och till vem de ska vända sig i olika frågor om arbetsmiljön.

BAS-U ska se till att det alltid finns uppgift om hur man kan få tag på en kontaktperson, under den tid som arbete pågår och det saknas en företrädare för BAS-U på byggarbetsplatsen. BAS U ska också genomföra de anpassningar som behövs för att den arbetsmiljödokumentation som BAS-P tar fram stämmer överens med det slutliga utförandet av byggnaden eller anläggningen.

Om en företrädare för BAS-U personligen inte finns tillgänglig på byggarbetsplatsen ska det alltid finnas uppgift om vart man kan vända sig. En kontaktperson eller, om det behövs, flera kontaktpersoner ska finnas samt uppgift om hur man får tag på någon av dem under den tid som arbete pågår på byggarbetsplatsen