Alla ska med! – Att förebygga elevavhopp och öka genomströmningen – Videokurs 2019-03-21T15:06:19+01:00

Alla ska med! – Att förebygga elevavhopp och öka genomströmningen – Videokurs

Denna utbildning belyser bakgrunden till att elever hoppar av grundskolan, gymnasiet eller högskolan och vilka konsekvenser det medför, både på individnivå och för samhället.

Kursbeskrivning

I utbildningen Alla ska med! – Att förebygga elevavhopp och öka genomströmningen belyses bakgrunden till att elever hoppar av grundskolan, gymnasiet eller högskolan och vilka konsekvenser det medför, både på individnivå och för samhället. Utbildningen tar även upp konkreta åtgärder och framgångsrika metoder för att förebygga elevavhoppen och på så sätt förhindra att eleverna slutar sin utbildning med ofullständiga betyg. Genom utveckling av yrkesprogrammen som stärker elevernas framtida yrkesidentiteter ökar studiemotivationen. Vidare berörs John Hatties forskning kring synligt lärande och hur drömskolan skulle fungera enligt eleverna själva.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera kursen eller delar av den så ofta du vill. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader.

Pris

 1 195 kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Kursinnehåll

  • Orsaker till avhopp från grundskola, gymnasium och högskola
  • Konsekvenser för individ och samhälle
  • Framgångsrika metoder för att motverka avhopp
  • Styrning och ledning
  • Att utveckla och förbättra yrkesprogrammen och stärka elevernas yrkesidentiteter
  • Drömskolan enligt eleverna
  • John Hatties forskning kring synligt lärande
  • Gott exempel från JGY Fyrvalla

Delmoment

0. Introduktion till kursen Alla ska med! – Att motverka elevavhopp

1. Bakgrund om avhopp

2. Fakta från Skolverket

3. Fakta från SKL, Sveriges kommuner och landsting

4. Framgångsrika skolhuvudmän

5. Utveckla och förbättra yrkesprogram

6. Drömskolan enligt eleverna

7. Synligt lärande – vad påverkar elevernas studieprestationer starkast?

8. Tidiga avhopp från högskolan

9. Gott exempel: Alla ska med – JGY Fyrvalla

Extramaterial

Anteckningar

Interagera

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd kurs mailas kursintyg till angiven e-post.

Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 12 månader du har på dig.

Skriv ut ditt kompetensintyg/diplom direkt efter avklarad kurs.