Om Tai Huynh

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Tai Huynh skapat 2 blogginlägg för.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön

2019-08-06T02:02:44+02:00

Arbetsgivaren har ansvar för Bättre arbetsmiljön (BAM) Arbetsgivaren har ansvaret för att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Anställd och/eller inhyrd personal ska upplysas om vilka risker som kan finnas och hur man kan undvika riskerna. Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan delegera uppgifter i arbetsmiljöarbetet. En sådan delegering

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön2019-08-06T02:02:44+02:00

Arbetsmiljöansvaret på byggarbetsplatsen

2019-08-06T01:52:08+02:00

Arbetsmiljöansvaret på byggarbetsplatsen På en byggarbetsplats idag är det nästan alltid flera olika företag som jobbar sida vid sida. Av det skälet är det nödvändigt att samordna sina arbeten så att man inte skapar risker för varandra. Bas P är byggarbetsmiljösamordnare i det tidiga skedet som kallas planering och projektering. Bas U är den som

Arbetsmiljöansvaret på byggarbetsplatsen2019-08-06T01:52:08+02:00