Följande regler gäller för avbokningar och ombokningar av Branschutbildarnas öppna utbildningar:

Öppna utbildningar

  • Anmälan är bindande så snart Branschutbildarna accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Branschutbildarna via mail: [email protected].
  • Vid avbokning mer än 10 dagar före kursstart ska beställaren ersätta Branschutbildarna med 50 % av kursavgiften.
  • Vid avbokning 10 dagar eller mindre före kursstart ska beställaren ersätta Branschutbildarna med 100 % av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag.
  • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras vid förhinder. Dock skall betalning alltid göras av originalfaktura för första kurstillfället. Ombokning till annat kurstillfälle får endast göras en gång och endast i mån av plats.
  • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning medges om den görs skriftligen till kundservice och läkarintyg inkommer inom 30 dagar. Vid ombokning ska originalfakturan betalas.
  • Branschutbildarna har rätt att ställa in en kurs, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.
  • Vid ombokning senare än 14 dagar innan kursdag tar vi ut en avgift på 600 kronor + moms för mat, fika och förtäring som vi redan beställt och ej har möjlighet att avboka.