BAM – Bättre arbetsmiljö – Videokurs 2019-05-23T02:35:34+02:00

BAM – Bättre arbetsmiljö – Videokurs

BAM – Bättre arbetsmiljö är en utbildning som vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kursbeskrivning

Videokursen BAM – Bättre arbetsmiljö är inspelad med professionell utbildare. Den är uppdelad i 49 stycken kortare videoavsnitt. Efter varje avsnitt ska kursdeltagaren besvara ett antal kontrollfrågor för att ta sig vidare till nästa avsnitt. När samtliga kontrollfrågor besvarats korrekt mejlas ett kursintyg ut omgående till angiven e-postadress.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera kursen eller delar av den så ofta du vill. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader.

Pris

1990 kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

BAM – Bättre arbetsmiljö innehåller följande moment

  • Arbetsmiljölagen som grundpelare
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Roller och ansvar på arbetsplatsen
  • Samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Att identifiera risker och genomföra åtgärder
  • Säkerhetskultur
  • Att upprätta rutiner för krishantering
  • Utveckling och förändring på arbetsplatsen
  • Användbara verktyg och fall att lösa själv

Examen, diplom m.m.

Introduktion till BAM – Bättre arbetsmiljö

1. Att bearbeta ett fall
2. Övningsuppgift
3. Vad är arbetsmiljö?
4. Vad är arbetsmiljö? – Lagar och regler
5. Arbetsmiljölagstiftningen
6. Arbetsmiljöverket
7. Arbetsmiljöverkets föreskrifter
8. Roller på arbetsplatsen
9. Roller på arbetsplatsen – Arbetsgivarens ansvar
10. Roller på arbetsplatsen – Arbetstagarens ansvar
11. Roller på arbetsplatsen – Skyddsombudets ansvar
12. Övriga aktörer
13. Introduktion till fall 1
14. Grunderna i SAM
15. Undersökning
16. Underlag för undersökning
17. Riskbedömning
18. Riskmatris
19. Incidenter, tillbud och olyckor
20. Åtgärda och upprätta handlingsplan
21. Arbetsmiljöpolicy
22. Rutiner
23. Skriftliga instruktioner
24. Kunskaper
25. Uppgiftsfördelning
26. Nödvändig dokumentation
27. Kontroll och uppföljning
28. Fall 1
29. Introduktion till fall 2
30. De viktigaste reglerna för fall 2
31. Signaler på stress
32. Riskfaktorer i arbetet
33. AFS 2015-4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
34. Belastningsbesvär
35. Systematiskt arbetsmiljöarbete
36. Rehabilitering
37. Arbetsanpassning
38. Förebyggande av stress
39. Förutsättningar för lyckad friskvård
40. Är vi på rätt väg?
41. Fall 2
42. Introduktion till fall 3
43. Förändringar i verksamheten
44. De viktigaste reglerna för fall 3
45. Riskbedömning vid förändringar
46. Psykiska effekter och krissignaler
47. Kränkande särbehandling
48. Fall 3
49. Summering av kursen

Videokursen ger dig ett personligt kursintyg för BAM – Bättre arbetsmiljö

Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 12 månader du har på dig.

Skriv ut ditt kompetensintyg/diplom direkt efter avklarad kurs.