BAS P / BAS U – Lärarledd utbildning (1 dag)

BAS P / BAS U – Lärarledd utbildning (1 dag) 2019-12-04T10:14:21+01:00

Unna Dig den bästa BAS P / BAS U – grundutbildningen.

Med över 11 000 nöjda kursdeltagare från fler än 5 000 företag sen starten 2010 har Branschutbildarna blivit en av de ledande aktörerna på marknaden och nästa år firar vi 10-årsjubileum.

Kursen ger Dig kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Hjärtligt välkommen in i värmen och gemenskapen hos Branschutbildarna Sverige AB.

Vi gör även företagsanpassade kurser där vi kommer ut till ert företag och skräddarsyr utbildningen utifrån era unika arbetsförhållanden och er unika arbetsmiljö. Läs mer här

Byggarbetsmiljösamordnare BAS U / BAS P

Från den 1 januari 2009 gäller nya krav i Arbetsmiljölagen avseende byggande.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär mot privatkunder

Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare.

De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011.

Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare – en total- eller utförandeentreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen.

Kursen ger Dig kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

I sällskap med andra deltagare får du genom praktiska övningar lära dig hur du startar upp, organiserar och underhåller en systematiserad och bättre arbetsmiljöpolicy hemma på ditt företag. Efter denna utbildning erhåller du ett intyg som beskriver din nya BAS P / BAS U-kompetens.

Pris

 4 400 kr / deltagare

Kurstillfällen

Malmö/Höör
12 december, 08:00 - 16:00
Få platser kvar
Stockholm
14 januari 2020, 09:00 - 17:00
Få platser kvar
Göteborg
22 januari 2020, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
29 januari 2020, 09:00 - 17:00
Platser kvar
Malmö
30 januari 2020, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
18 februari 2020, 09:00 - 17:00
Platser kvar
Malmö
20 februari 2020, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
27 februari 2020, 08:00 - 16:00
Platser kvar
12 mars 2020, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
17 mars 2020, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
19 mars 2020, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
31 mars 2020, 09:00 - 17:00
Platser kvar
29 april 2020, 09:00 - 17:00
Platser kvar
27 maj 2020, 09:00 - 17:00
Platser kvar