Effektivitet, förluster och mätetal. Onlineutbildning / Distansutbildning

Utbildningen belyser vikten av faktainsamling och orsaker till tidsförluster, påvisar hur timtakten kan beräknas med och utan systemförluster samt hur volymen kan ökas på ett effektivt sätt.

Kursbeskrivning

I utbildningen Effektivitet, förluster och mätetal får du lära dig om systematiskt förbättringsarbete med fokus på att se potentialen i förlusterna och att använda vanligt förekommande mätetal för att undersöka och effektivisera verksamheten. Utbildningen belyser vikten av faktainsamling och orsaker till tidsförluster, påvisar hur timtakten kan beräknas med och utan systemförluster samt hur volymen kan ökas på ett effektivt sätt. Du blir även insatt i hur TAK-värdet påverkas av flödet samt hur flödet kan balanseras för att minska förlusterna. I utbildningen ingår övningar och extramaterial.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera kursen eller delar av den så ofta du vill. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader.

Pris

 1 345 kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Kursinnehåll

 • Systematiskt förbättringsarbete – en arbetsmodell
 • Vikten av faktainsamling
 • Orsaker till tidsförluster
 • Att lösa produktionsbortfallet på ett effektivt sätt
 • Att tydliggöra dolda förluster
 • Att mäta tidseffektivitet
 • Att finna potentialer och se förluster som möjligheter
 • Att lyfta fram förlustens värde
 • Kapacitet och systemförluster
 • Att mäta och använda TAK-värdet för att öka volymen
 • TAK-värdets påverkan i flödet
 • Att beräkna timtakt med och utan systemförluster
 • Vanligt förekommande mätetal
 • Tidsförluster vid manuellt arbete
 • Beläggning av människor och maskiner
 • Att balansera flöden för att minska förlusterna

Delmoment

0. Introduktion till kursen Effektivitet, förluster och mätetal

1. Effektivitet

2. Förluster

3. Systematiskt förbättringsarbete del 1

4. Systematiskt förbättringsarbete del 2

5. Vikten av fakta

6. Tidsförlust del 1

7. Tidsförlust del 2

8. Tidsförlust del 3

9. Tidsförlust del 4

10. Att mäta tidseffektivitet

11. Oplanerad stopptid

12. Kapacitet

13. Systemförluster del 1

14. Systemförluster del 2

15. Översikt A-värdet

16. Cykeltider

17. Cykeltider samt formel A-värde

18. Värdet samt totala TAK

19. Genvägen20. TAK i sammanhang del 1

21. TAK i sammanhang del 2

22. TAK i sammanhang del 3

23. Vad TAK ger och inte ger del 1

24. Vad TAK ger och inte ger del 2

25. TAK-värden i flöden

26. Timtakt

27. Vanliga mätetal

28. Tidsförluster vid manuellt arbete

29. Beläggning – människor

30. Beläggning – maskiner

31. Balansering

32. Summering av kursen

Extramaterial

Anteckningar

Interagera

Examen, diplom m.m.

Direkt efter genomförd kurs mailas kursintyg till angiven e-post.

Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 12 månader du har på dig.