Förbättringsplanering – Videokurs

I utbildningen Förbättringsplanering får du lära dig att arbeta strukturerat med styrningen av förbättringsarbete, säkerställa att fokus läggs på rätt områden och att insatserna kopplas till målen.

Kursbeskrivning

I utbildningen Förbättringsplanering får du lära dig att arbeta strukturerat med styrningen av förbättringsarbete, säkerställa att fokus läggs på rätt områden och att insatserna kopplas till målen. Vidare får du ökad förståelse kring för- och nackdelarna med olika alternativ för problemlösningsansvar och hur du kan sätta ihop ett tvärfunktionellt förbättringsteam, värdefulla råd kring vad teamet behöver vara införstådda med och hur du får alla att arbeta mot gemensamma mål. I utbildningen finns även extramaterial i form av användbara mallar.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera kursen eller delar av den så ofta du vill. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader.

Pris

 1 095 kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Kursinnehåll

 • Syfte med förbättringsplanering
 • Struktur och målsättning för förbättringsarbete
 • Skapa ett förbättringsflöde genom en styrgrupp
 • Upprätta en förbättringsplan
 • Vikten av samsyn och gemensamt ansvarstagande
 • Värdefulla tips kring prioriteringar
 • Användbara mallar
 • Hantera flaskhalsar i produktionen
 • Förluster i flöden
 • Alternativa vägar för problemlösningsansvar
 • Tvärfunktionella förbättringsteam
 • Vad behöver vi veta innan vi startar upp ett team?
 • Modellen PDCA

Delmoment

0. Introduktion till kursen Förbättringsplanering

1. Syfte med förbättringsplanering

2. Förbättringsstruktur

3. Förbättringsflöde med styrgrupp

4. Förbättringsplan del 1

5. Förbättringsplan del 2

6. Prioritering del 1

7. Prioritering del 2

8. Flaskhalsfilosofin

9. Förluster i flöden

10. Förluster i flöden – Analyzer

11. Problemlösningsansvar

12. Tvärfunktionella förbättringsteam

13. Problem och målsättning vid start av team

14. PDCA

15. Summering av kursen

Extramaterial

Anteckningar

Interagera

Examen, diplom m.m.

Direkt efter genomförd kurs mailas kursintyg till angiven e-post.

Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 12 månader du har på dig.