Meetoo har satt strålkastarljuset på sexuella trakasserier på jobbet eller arbetsplatsen. Som chef har du ett ansvar enligt lag att arbeta förebyggande så att ingen riskerar att bli utsatt för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön.

Branschutbildarna kan göra skillnad via webbkursen Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. I vår e-learning/webbtentamen för SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete och BAM – Bättre Arbetsmiljö är kursen Organisatorisk och Social Arbetsmiljö inkluderad.

#sistaspikenikistan: är en hashtag där 4 627 kvinnor i byggbranschen har skrivit under uppropet med vittnesmål om trakasserier och sexistisk jargong på Svenska byggarbetsplatser.

Utdrag ur uppropet:
Med 4 627 underskrifter och ca 200 vittnesmål har vi samlats från byggbranschens alla hörn under #sistaspikenikistan. Detta är ett upprop ur ilska, frustration och sorg med vittnesmål om sexuella trakasserier, övergrepp och andra mer subtila former av sexism som pågått i branschen under alldeles för många år. Vi är trötta på att inte bli tagna på allvar, vi är trötta på att bli tystade. Det är dags att sätta #sistaspikenikistan.

Meetoo och uppropet #sistaspikenikistan - Sexuella trakasserier inom byggbranschen

Kunskap och utbildning om sexuella trakasserier inom byggbranschen

Vi på Branschutbildarna anser att alla anställda på alla företag inom Bygg & Entreprenad i Sverige ska få tillgång till kursen Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA).

Kursen bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Den ger en kort introduktion till vad Systematiskt Arbetsmiljöarbete är och vad föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innehåller. Därefter ges praktiska exempel och tips på hur du och din organisation kan göra för att förbättra organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö ingår också i våra SAM / BAM-lärarledda kurser och självstudiekurser med avslutande webbtentamen. Kursen Organisatorisk och Social Arbetsmiljö handlar om just kränkande särbehandling och trakasserier.

Regeringen pekar i sin arbetsmiljöstrategi på att det behövs insatser för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket påbörjar därför en nationell inspektionsinsats som kommer att pågå under 3 år mellan 2017-2019. Projektet ska bidra till att en högre andel av landets arbetsgivare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att man arbetar mer offensivt med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna

Vad innebär uttrycket trakasserier?

Trakasserier innebär att någon uppträder på ett sätt som kränker din eller någon annans värdighet och har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel på trakasserier är att du nonchaleras och inte respekteras utifrån din funktion eller kompetens. Nedsättande kommentarer, texter och bilder, som du upplever som stötande, är andra former av trakasserier. Trakasserier kan också innebära att någon utsätter dig för tvång, hot eller våld. Din känsla av utsatthet är alltid sann, men vad som är trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling regleras i lag.

Vad innebär uttrycket sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier innebär att någon uppträder med sexuella undertoner på ett sätt som kränker någon annans värdighet. Det är en form av maktmissbruk som kan drabba både kvinnor och män. Exempel på sexuella trakasserier kan vara nakenbilder, sexuella anspelningar såsom blickar, gester eller skämt och ovälkommen fysisk beröring. Grova sexuella trakasserier eller olika former av sexuellt våld ska polisanmälas.

Böter, straff och sanktionsavgifter

Det kan bli dyrt att strunta i arbetsmiljön – du som arbetsgivare kan få sanktionsavgifter på upp mot 1 miljon kronor om du bryter mot arbetsmiljöregler.

Lärarledd kurs

BAM – Lärarledd intensivkurs 1 dag

Kursen bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Den ger en kort introduktion till vad Systematiskt Arbetsmiljöarbete är och vad föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innehåller. Därefter ges praktiska exempel och tips på hur du och din organisation kan göra för att förbättra organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Läs mer och anmäl dig

Webbtentamen

BAM – Webbtentamen

Läs in kursmaterialet för Bättre Arbetsmiljö i lugn och ro när du har tid över. Sen gör du provet via nätet. Du får göra om provet obegränsat antal gånger under 60 dagar. Lycka till. Inklusive Webbtentamen Organisatorisk och Social arbetsmiljö.

Läs mer och anmäl dig

OSA (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö) – Webbtentamen

Skaffa den kunskap du behöver för att förebygga sexuella trakasserier på din arbetsplats och gör då vår webbtentamen.
Boken ”Jobba praktiskt med OSA” ingår.

Läs mer och anmäl dig