Företagsanpassad internutbildning

Företagsanpassad internutbildning 2018-05-21T09:08:20+02:00

BAM/OSA Bättre arbetsmiljö/företagsanpassat.

En kurs som på ett enkelt och pedagogiskt sätt visar hur du kommer igång med, följer upp och utvecklar en god arbetsmiljöpolicy på ditt företag. Du får de verktyg du behöver för att komma igång och du kan känna dig lugn. Du vet att du har fått den kunskapen och de verktyg som lagen kräver. Vi rätar ut dina frågetecken och gör det enklare och roligare, helt enkelt.

Efter kursen kommer deltagarna att ha en ökad förståelse för hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras samt hur en utvecklande och säker arbetsmiljö skapas.

“En företagsanpassad kurs innebär att vi har specialanpassat kursen utifrån er unika verksamhet. Den allmänna delen är dock lika för alla företag och branscher. Innan kursinnehållet spikas kommer vi att be er svara på ett antal frågor som beskriver bl.a. deltagarnas tjänstebeskrivningar och huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta för att kursen skall kännas relevant för deltagarna och i huvudsak vara inriktad kring den arbetsmiljö där deltagarna befinner sig i sitt dagliga arbete. Efter genomförd kurs erhåller deltagarna ett personligt kursintyg som beskriver kursens innehåll och godkänd BAM-kompetens”

BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare, företagsanpassat

Kursen går igenom vad som krävs för att vara BAS P och / eller BAS U Byggarbetsmiljösamordnare på en arbetsplats. Deltagarna får kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöfrågor, roller och ansvar, vilka områden som ska redovisas i arbetsmiljöplanen, hur skyddsarbetet ska organiseras,
vilka riskbedömningar som ska göras och hur de samordnas.

“En företagsanpassad kurs innebär att vi har specialanpassat kursen utifrån er unika verksamhet. Den allmänna delen är dock lika för alla företag och branscher. Innan kursinnehållet spikas kommer vi att be er svara på ett antal frågor som beskriver bl.a. deltagarnas tjänstebeskrivningar och huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta för att kursen skall kännas relevant för deltagarna och i huvudsak vara inriktad kring den arbetsmiljö där deltagarna befinner sig i sitt dagliga arbete. Efter genomförd kurs erhåller deltagarna ett personligt kursintyg som beskriver kursens innehåll och godkänd Bas P/Bas U-kompetens”

BAM Bättre arbetsmiljö, rikstäckande  1 dag, 8 timmar

Begär offert

BAS P/BAS U, Byggarbetsmiljösamordnare
rikstäckande 1 dag, 8 timmar

Begär offert

Begär offert