Framgångsrika undervisningsstrategier – Videokurs

Under utbildningen får du tips på modeller till en varierad och strukturerad undervisning som hjälper eleverna att nå målen

Kursbeskrivning

Dagens skola är en skola i förändring. En skola som ställer mer krav på eleverna och även utmanar lärare i att utveckla sin undervisning. En del elever är i behov av stödstrukturer och hjälp av genomtänkta undervisningsstrategier för att lyckas i skolan, andra elever behöver utmanas i sitt lärande för att ta nästa steg. Här behövs en pedagogisk verktygslåda som bygger på aktuell forskning och kunskaper.

Under utbildningen får du tips på modeller till en varierad och strukturerad undervisning som hjälper eleverna att nå målen, metoder och sätt att skapa en inkluderande och lärande miljö i klassrummet samt pedagogiska verktyg som du kan lägga till som pusselbitar och byggstenar i din undervisning.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera kursen eller delar av den så ofta du vill. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader.

Pris

 1 195 kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Kursinnehåll

 • Hur hjärnan fungerar enligt forskning och vad lärare behöver tänka på i undervisningssituationen
 • Vikten av ett positivt arbetsklimat i gruppen
 • Vikten av ett ledarskap i klassrummet och praktiska tips för att skapa en lärande arena
 • Minnet – hur det fungerar och kan tränas
 • Modeller som pusselbitar
 • Vad är en skola?
 • Pusselbitslektioner – en modell
 • Förmågeträning både hos lärare och elever
 • Formativ bedömning – praktiska modeller
 • Framgångsfaktorer i undervisningen – så ökar lärandet i klassrummet
 • Olika sätt att synliggöra lärandet i klassrummet
 • Elevens lärande i fokus – viktiga saker att tänka på
 • Pedagogiska verktygslådor
 • Modeller för lärande – både för elever och lärare
 • Mindsets och hur lärare kan förändra dem
 • Stödstrukturer i undervisningen
 • Grupp- och individorienterad undervisning
 • Med bilder som stöd – så att alla kan hänga med på genomgången
 • Analysmodeller som främjar elevernas lärande

Delmoment

0. Introduktion till kursen Framgångsrika undervisningsstrategier

1. Framgångsfaktorer för lärande enligt forskning

2. Vanlig bild i många skolor

3. Tankar kring elevunderlaget del 1

4. Tankar kring elevunderlaget del 2

5. Tankar kring elevunderlaget del 3

6. Olika klassrum, olika lärande

7. Kunskapskvaliteter och läroplaner

8. Ledarskapsstrategier i helklass

9. Strukturer för undervisning i helklass del 1

10. Strukturer för undervisning i helklass del 2

11. The learning pit

12. Organisera för framgång och utveckling

13. Hjärnan går igång på varför och motivation

14. Utveckla din undervisning del 1

15. Utveckla din undervisning del 2

16. Läraren som en GPS

17. Träna förmågor i klassrummet del 1

18. Träna förmågor i klassrummet del 2

19. Träna eleverna i olika analysmodeller del 1

20. Träna eleverna i olika analysmodeller del 2

21. Träna eleverna i parallelltänkande

22. Bilder som stödprocess i undervisningen del 1

23. Bilder som stödprocess i undervisningen del 2

24. Att använda bilder och berättarteknik i genomgångar

Extramaterial

Anteckningar

Interagera

Examen, diplom m.m.

Direkt efter genomförd kurs mailas kursintyg till angiven e-post.

Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 12 månader du har på dig.

Skriv ut ditt kompetensintyg/diplom direkt efter avklarad kurs.