Hur man bygger en tryggare, mer dynamisk och mer positiv arbetsmiljö är inte det största problemet!

Hur man bygger en tryggare, mer dynamisk och mer positiv arbetsmiljö är inte det största  problemet!

Problemet eller om jag hellre ska säga utmaningen är att få fler företagsledare att inse att arbetsmiljöutbildning är en investering som alltid genererar vinst för företaget. På riktigt! 

Det är viktigt att förstå att det kostar mycket pengar att nonchalera arbetsmiljöfrågorna, framför allt i  tuffa tider. Det finns fallstudier som visar att en god arbetsmiljöpolicy i företaget leder till ökad  lönsamhet och anställda som presterar bättre.  

Output: en översiktsrapport Uppskattning av kostnaderna för arbetsrelaterade olyckor och ohälsa: en  analys byggd på europeiska uppgiftskällor 

Vad är arbetsmiljö? 

Vi ställer alltid den frågan till våra kursdeltagare i början av våra BAM och SAM utbildningar. 

Här är några av de svar vi får återkommande: 

Arbetskamrater, chefer, miljön, lokalerna, arbetstiderna, stress, arbetsbelastning, mobbing, sexuella  trakasserier, trygghet, säkerhet, arbetskläder, fikaraster, stöd, hälsovård, kompetensutveckling, resor  till och från jobbet, gymkort, firmafester, medarbetarsamtal, förtroende, ergonomi, sammanhållning,  teamkänsla, känna sig hörd etc. 

Att hjälpa företag bygga en tryggare, mer dynamisk och mer positiv arbetsmiljö är vårt jobb. Det är  vad Branschutbildarna sysslat med de senaste 12 åren. Våra kursledare är erkänt duktiga för att de  brinner i sin utmaning och för att de älskar att se resultat. 

För att säkerställa att alla anställda trivs och kan prestera så krävs det att chefer och ledare tar aktiva  beslut för att förbättra förutsättningarna. HR-avdelningen har även ett stort ansvar för att skapa en  positiv arbetsmiljö. Men det är inte alltid lätt. Ibland kan det kännas som en utmaning att hålla alla medarbetare motiverade och engagerade i sitt arbete. 

Det finns många saker du kan göra för att hjälpa till. Här är några tips på hur du skapar en dynamisk  och positiv arbetsmiljö: 

1. Var öppen och lyhörd för feedback från dina medarbetare. 

2. Uppmuntra och stötta. 

3. Se till att alla känner sig inkluderade i arbetsmiljön och i teamet 

4. Öka medvetenheten om risker på arbetsplatsen genom återkommande möten. 5. Främja en sund balans mellan arbete och privatliv. 

6. Studera SAM+OSA – handboken tillsammans. 

Var öppen och lyhörd för feedback från dina medarbetare 

Arbetar man i en miljö där man har högt i tak och är öppen och lyhörd för feedback från sina  medarbetare så skapas ett team som står sammansvetsat. Att inkludera dina medarbetares åsikter,  beröringspunkter och idéer ger dem känslan av att anses vara en viktig del av arbetsteamet. Genom  att ta emot den feedback som de förmedlar är det en bekräftelse på att deras tankar och förslag är  viktiga för organisationen. På så sätt ger du hopp hos dina medarbetare om möjligheterna att uppnå  framgång inom den givna arbetsmiljön. 

Uppmuntra och stötta för bättre arbetsmiljö!

Att skapa en atmosfär av positivitet och stödja varandra är avgörande för att lyckas som team. Ge  stöd och pepp till chefen, dina arbetskamrater, skyddsombudet och alla andra. Positiv uppmuntran  ger laget energi och kan bidra till att lösa eventuella problem. Att tillsammans bemöta olika situationer  på ett roligt sätt är både trevligare och gynnar personalen i sin helhet. Genom att fråga varandra om  hjälp skapas ett sammansvetsat team, vilket har visat sig göra miljön mycket mer produktiv,  stimulerande och roligare för alla inblandade. Tipsa om Branschutbildarnas arbetsmiljöutbildning som  ger en gemensam bas för chefer och skyddsombud. AFA betalar upp till 70% av kursavgiften när  chefer och skyddsombud går gemensam arbetsmiljöutbildning. Läs mer HÄR. 

Se till att alla känner sig inkluderade i arbetsmiljön 

För att skapa en positiv och inbjudande arbetsmiljö är det viktigt att alla känner sig inkluderade.  Tydliga arbetsuppgifter är ett bra första steg för att säkerställa att allas uppgifter är viktiga. Genom att  dela ut ansvar på ett tydligt sätt så ser du till att ingen känner att de inte bidrar till gruppens  gemensamma mål. Tydliga roller och arbetsbeskrivningar ser till att alla har likvärdig information och  hjälper dem dessutom att hitta sin plats i gruppen. Genom dessa förbättrade  

kommunikationsprocesser blir det lättare för gruppen att lyckas tillsammans, vilket leder till en mer  inkluderande och produktiv arbetsmiljö. 

Öka medvetenheten om risker på arbetsplatsen 

Att öka medvetenheten och identifiera risker på arbetsplatsen är viktigt för att upprätthålla en säker  och hälsosam arbetsmiljö. Genom att tidigt upptäcka potentiella risker kan arbetsgivaren vidta  åtgärder för att minska eller eliminera dem. Detta innebär utveckling av systematisk arbetsmetod och  processer för att se till att säkerhetsstandarderna uppfylls. Anställda bör utbildas i hur man identifierar  riskfaktorer, är medvetna om sin omgivning och rapportera proaktivt om eventuella risker som de kan  stöta på. Strategier som effektiv kommunikation och lämplig skyltning kan ge tydliga riktlinjer för de  anställda som bidrar till att förebygga olyckor och skador på arbetsplatsen. Dessutom bör  arbetsgivarna se till att regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs för att identifiera eventuella  hälso- och säkerhetsfrågor som behöver åtgärdas. På det hela taget är det viktigt att ha en  riskmedveten attityd för att garantera en säker arbetsmiljö och skapa en medvetenhetskultur. 

Främja en sund balans mellan arbete och privatliv 

Förespråka en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Fritiden är för många av oss viktig för  vila, återhämtning och utveckling. Att ta paus från jobbet för att göra något annat är bra både fysiskt  och psykiskt. Oavsett om det innebär att fördjupa sig i fritidsaktiviteter som musik, film eller träning,  eller spendera tiden med familj och vänner genom matlagning eller nöjen. Det ger dig de mentala och  emotionella resurserna du behöver för att verkligen engagera dig ordentligt när det är dags för jobb  igen. 

Studera SAM+OSA – handboken tillsammans 

SAM+OSA heter lathunden som Offentliganställdas förhandlingsråd givit ut. Se pdf här

Den borde alla företagets arbetstagare läsa. Även vd eller kanske framför allt vd och chefer. Varför  inte läsa den tillsammans på ett veckomöte? 

Slutsats 

I slutändan är det viktigt att skapa en arbetsmiljö som de anställda känner sig bekväma i och som  uppmuntrar samarbete, kreativitet och produktivitet. Genom att vidta dessa åtgärder för att säkerställa  positiv förstärkning, främja lagarbete och säkerhet samt ge alla lagmedlemmar en sund balans mellan  arbete och privatliv kan du skapa en inspirerande arbetskultur som alla tycker om och som dessutom  är säker! Att uppmuntra och stödja varandra är en viktig del av att nå framgång, både som individer  och som team.

Branschutbildarna erbjuder arbetsmiljökurser som hålls av utbildare med lång branscherfarenhet.  Genom att delta i våra arbetsmiljökurser ser du till att du håller dig uppdaterad om hälso- och  säkerhetsbestämmelserna och att du fortsätter att följa dem för din och dina medarbetares trygghet  och välmående. 

Läs mer om våra kurser här – Bättre Arbetsmiljö (BAM)

 

Inget lag är starkare än dess svagaste länk”. 

 

 

 

 

 

 

 

Varma hälsningar, 

 

Jouko Juvonen 

VD Branschutbildarna Sverige AB