Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt – Videokurs

Utbildningen berör diskrimineringsförbud och när det krävs aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter enligt Diskrimineringslagen.

Kursbeskrivning

Genom kursen får du lära dig en struktur för att få syn på ojämställdhet och ojämlikhet, att förstå varför det uppstår diskriminering och hur du kan integrera likabehandling och icke-diskriminering i verksamheten gentemot medborgare, brukare och kunder.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera kursen eller delar av den så ofta du vill. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader.

Pris

2145 kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt innehåller följande moment

1. Grundläggande begrepp

2. Norm – för att få syn på ojämlikhet

3. Varför blir det diskriminering?

4. Likabehandling och normkritik – för att motverka diskriminering

5. Diskrimineringslagens krav del 1 – Förbud att diskriminera

6. Diskrimineringslagens krav del 2 – Aktiva åtgärder

7. Integrera likabehandling och icke-diskriminering i verksamheten

8. Summering av kursen

  • Extramaterial

Examen, diplom m.m.

Så snart du klarat kursen mejlas ditt kursintyg ut automatiskt till den e-postadress du angav vid beställningen.

Videokurserna är i inspelade med professionella kursledare och du väljer om du vill använda dator, surfplatta eller smartphone. Du kan pausa, spola tillbaka och repetera kursen hur många gånger som helst.

Så snart du klarat kursen mejlas ditt kursintyg ut automatiskt till den e-postadress du angav vid beställningen.