Konkurrenskraftig produktion – Videokurs

I utbildningen får du lära dig vad som skapar konkurrenskraftig produktion och hur du utvecklar det i ditt företag.

Kursbeskrivning

Varför är vissa företag mer konkurrenskraftiga? Hur styr du och jobbar för långsiktig konkurrenskraft? I utbildningen får du lära dig vad som skapar konkurrenskraftig produktion och hur du utvecklar det i ditt företag.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera kursen eller delar av den så ofta du vill. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader.

Pris

 1 095 kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Kursinnehåll

 • Tydliga mål är bra men inte allt…
 • Företagande och lönsamhet
 • Vad som påverkar lönsamheten
 • Prissättning
 • Kundkrav
 • Vad som skapar efterfrågade produkter och goda resultat
 • Processer
 • Kravparametrar för produktionsprocesser
 • Produktionsutveckling
 • Tre huvudprocesser
 • Produktionsanläggningens olika faser
 • Förutsättningar
 • Exempel på underlag
 • Superdynamiska parametrar
 • Optimering

Delmoment

0. Introduktion till kursen Konkurrenskraftig produktion

1. Bra mål är inte allt

2. Företagande och lönsamhet

3. Prissättning av produkter del 1

4. Prissättning av produkter del 2

5. Kundkrav

6. Människor, processer och resultat del 1

7. Människor, processer och resultat del 2

8. Kraven på en produktionsanläggning del 1

9. Kraven på en produktionsanläggning del 2

10. Kraven på en produktionsanläggning del 3

11. Produktionsutvecklingens huvudprocesser

12. Produktionsanläggningens olika faser

13. Produktionsutvecklande arbete

14. Förbättringsarbete – Bristfälliga underlag

15. Förbättringsarbete – Goda underlag

16. Vad menas med konkurrenskraftig produktion?

17. Hur kan du jobba utifrån kraven?

Extramaterial

Anteckningar

Interagera

Examen, diplom m.m.

Direkt efter genomförd kurs mailas kursintyg till angiven e-post.

Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 12 månader du har på dig.