Kursintyg för lärarledd kurs skickas ut via e-post efter genomförd och godkänd kurs förutsatt att vi mottagit din betalning. Om du betalat men ändå inte fått ditt intyg vänligen kontakta oss via mail: [email protected] . Vid webb-tentamen kan du skriva ut ditt diplom omedelbart efter genomförd och godkänd tentamen.

Kursintyg för lärarledd kurs skickas ut via e-post efter genomförd och godkänd kurs förutsatt att vi mottagit din betalning.

Skillnaden mellan en ”Certifierad BAS P / BAS U” och någon som har ett kursintyg eller kompetensintyg från en BAS P / BAS U-grundkurs är mycket stor. Därför ska vi försöka reda ut begreppen här.

Men först lite BAS-information.
Det är alltid byggherren som utser BAS P och BAS U.
BAS P / BAS U kan vara två olika fysiska personer eller två olika företag och det kan vara en fysisk person eller ett företag. Väldigt sällan kräver byggherren en certifierad BAS P eller BAS U. Oftast är det endast vid större entreprenader med många underentreprenörer inblandade.

Alla företag som arbetar inom bygg- och entreprenad ska kunna uppvisa att de genomgått en BAS P / BAS U utbildning som uppfyller Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Det här är vad ett kursintyg för BAS P / BAS U innebär.

  • Du får lämna in anbud och utföra entreprenadjobb.
  • Du kan agera som BAS P / BAS U där byggherren (den som betalar bygget) inte kräver en certifierad BAS P / BAS U.
  • Du kan arbeta mot privatmarknaden där du som entreprenör ofta är ansvarig BAS P / BAS U.

För att bli certifierad Bas P och/eller Bas U ska följande uppnås:

  • Utbildning som är godkänd enligt kraven alternativ minst 10 år av meriterande byggmiljöarbete (byggprojekt och/eller byggarbetsmiljösamordning)
  • 5-7 årsyrkeserfarenhet inom byggbranschen
  • 3-5 års erfarenhet inom projektering eller projekteringsledning för BAS-P
  • 3-5 års erfarenhet inom produktionsledning eller byggledning för BAS-U
  • Lämplighetsintyg
  • Tentamen för Bas P – ca: 3 timmar
  • Tentamen för Bas U – ca: 3 timmar

Läs mer om certifiering av Bas P / Bas U här:

RISE – Research Institutes of Sweden
Kiwa Sverige – Kiwa Inspecta-bolagen

Arbetsmiljöverket rekommederar uppföljning vart 5:e år med anledning av att nya regler och lagar tillkommer eller ändras flera gånger per år. Som arbetsgivare är du alltid skyldig att hålla dig uppdaterad gällande lagändringar.