Kursintyg/Diplom/Certifiering – FAQ

Kursintyg/Diplom/Certifiering – FAQ 2019-06-02T15:31:52+02:00

Kursintyg för lärarledd kurs skickas ut via e-post efter genomförd och godkänd kurs förutsatt att vi mottagit din betalning. Om du betalat men ändå inte fått ditt intyg vänligen kontakta oss via mail: info@branschutbildarna.se . Vid webb-tentamen kan du skriva ut ditt diplom omedelbart efter genomförd och godkänd tentamen.

Kursintyg för lärarledd kurs skickas ut via e-post efter genomförd och godkänd kurs förutsatt att vi mottagit din betalning.

All kurslitteratur ingår i priset vid lärarledda kurser För webbtentamen finns olika alternativ beroende på vilken tentamen det gäller. Läs mer om vad som ingår genom att klicka på den produkt du är intresserad av i vår webb-butik.

För att bli certifierad Bas P och/eller Bas U ska följande uppnås:

  • Utbildning som är godkänd enligt kraven alternativ minst 10 år av meriterande byggmiljöarbete (byggprojekt och/eller byggarbetsmiljösamordning)
  • 5-7 årsyrkeserfarenhet inom byggbranschen
  • 3-5 års erfarenhet inom projektering eller projekteringsledning för BAS-P
  • 3-5 års erfarenhet inom produktionsledning eller byggledning för BAS-U
  • Lämplighetsintyg
  • Tentamen för Bas P – ca: 3 timmar
  • Tentamen för Bas U – ca: 3 timmar

Läs mer om certifiering av Bas P / Bas U här:

RISE – Research Institutes of Sweden
Kiwa Sverige – Kiwa Inspecta-bolagen

Arbetsmiljöverket rekommederar uppföljning vart 5:e år med anledning av att nya regler och lagar tillkommer eller ändras flera gånger per år. Som arbetsgivare är du alltid skyldig att hålla dig uppdaterad gällande lagändringar.