Många människor mår inte bra på jobbet

Många människor mår inte bra på jobbet

44 människor dog på sitt jobb i Sverige 2021. Det är fruktansvärt tragiskt för alla anhöriga vars son, dotter,  far, mor, bror eller syster inte kom hem från jobbet den dagen.  

Det finns en annan stor tragedi på svenska arbetsplatser som det inte skrivs så mycket om och som  många gånger kan vara en bidragande orsak till att olyckor sker och det är att ”människor mår inte bra på  jobbet”. 

Vi på Branschutbildarna arbetar dagligen med att utbilda arbetande människor i:

♦ Bättre arbetsmiljö (BAM) 

♦ Systematisk arbetsmiljö (SAM) 

♦ Arbetsmiljösamording (BAS P / BAS U) 

♦ Organisatoriska och Social Arbetsmiljön (OSA)

Idag lägger vi mycket mer fokus på den psykosociala arbetsmiljön än vi gjorde för bara 3 – 4 år sedan. Vi  lär ut metoder som hjälper folka att må bättre inte bara på jobbet utan också på fritiden. En trevligare,  tryggare och gladare arbetsplats smittar av sig på vår fritid.  

 

Det finns massor av orsaker till att folk mår dåligt på jobbet. Men väldigt ofta är det bristande  resurser eller höga krav som tex 

♦ Avsaknad av stöd från chefer

♦ Avsaknad av stöd från kolleger

♦ Otillräckliga kunskaper

♦ Otillräckligt med tid, personal eller icke personella resurser så som lokaler och tekniska  hjälpmedel

♦ Oklara befogenheter

♦ Oklara förväntningar på arbetsinsats

♦ Påfrestningar som genereras av hot och våldsrisker

♦ Krävande kontakter med klienter, kunder, anhöriga med flera

Krav som genereras av 

♦ Svåranvända IT system

♦ Stor arbetsmängd

♦ Ständiga förändringar

♦ Hög personalomsättning

 

Punkter som är viktiga för att komma till rätta med dessa utmaningar är bl.a 

♦ Medarbetarsamtal

♦ Arbetsplatsträffar 

♦ Arbetsgruppsmöten

♦ Skyddskommittémöte

♦ Ledningsmöten

Arbeta på distans och Hemarbete 

Ytterligare en aspekt i arbetsmiljön har tillkommit efter pandemin och som vi tar upp på våra kurser idag och det är att många arbetar hemifrån. Vissa trivs jättebra med att jobba hemifrån och anpassar sig.  Andra tycker det är jobbigt och deprimerande. 

Hur som helst är ni alltid välkomna att kontakta oss när ni behöver hjälp och råd med att skapa tryggare,  trevligare och gladare arbetsplatser. Det är vår vision, mission och vårt jobb som vi har gjort varje  arbetsdag sedan starten 2010.  

Branschutbildarna erbjuder arbetsmiljökurser som hålls av utbildare med lång branscherfarenhet. Genom att delta i våra arbetsmiljökurser ser du till att du håller dig uppdaterad om hälso- och  säkerhetsbestämmelserna och att du fortsätter att följa dem för din och dina medarbetares trygghet och  välmående. 

Läs mer om våra kurser här. 

Inget lag är starkare än dess svagaste länk”. 

Varma hälsningar, 

Jouko Juvonen 

VD Branschutbildarna Sverige AB