Medial krishantering – Videokurs

Utbildningen ger en djup bild av den mediala krishanteringsprocessen, dess strategier och vilka kommunikativa aspekter som är viktiga.

Kursbeskrivning

Utbildare på kursen är några av Sveriges mest erfarna personer inom PR, medieträning och rådgivning vid medialt brådskande kriser. Du kommer att få ta del av seniora chefers empiriska erfarenheter och få lära dig hur du vinner tid när den större delen av journalistkåren jagar dig. Utbildningen ger en djup bild av den mediala krishanteringsprocessen, dess strategier och vilka kommunikativa aspekter som är viktiga. Du får lära dig att hantera medierelationer i kris, ta kommando över situationen och hur du får ut ditt budskap.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera kursen eller delar av den så ofta du vill. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader.

Pris

 2095 kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Kursinnehåll

 • Hur du bör agera i ett medialt krisläge
 • Vad som bör ingå i en krishanteringsplan
 • Hur du kommunicerar med media framgångsrikt
 • Hur du vinner tid
 • Hur du tar kommando över situationen
 • Hur du kan överblicka situationens omfattning och konsekvenser
 • Hur och när du informerar media
 • Hur du arbetar med pressreleaser genom en kris
 • Empiriska erfarenheter från seniora chefer som utsatts för mediedrev
 • Olika strategier som kan vara lämpliga vid olika scenarier
 • Medial omvärldsbevakning under din krishantering
 • Hur du hanterar krisen steg för steg
 • Hur du lägger upp förberedelser, strategi och struktur
 • Krisorganisationens arbete

Delmoment

0. Introduktion till kursen Medial krishantering

1. Hur man agerar i ett medialt krisläge

2. Medial kriskommunikation

3. Ledarskap i kristider

4. Bygg din egen omvärldsbevakning och följ storyns utveckling

5. Presslistan

Extramaterial

Anteckningar

Interagera

Examen, diplom m.m.

Direkt efter genomförd kurs mailas utbildningsintyg till angiven e-post.

Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 12 månader du har på dig.

Skriv ut ditt kompetensintyg/diplom direkt efter avklarad kurs.