Metoo hjälper till att skapa tryggare arbetsplatser.

Metoo hjälper till att skapa tryggare arbetsplatser.

På arbetsplatser där man arbetar med Systematiskt Arbetsmiljöarbete får inte sexuella trakasserier något fäste.

·       Sexuella trakasserier är ovälkommet sexuellt uppträdande i ord eller handling, som upplevs olustigt eller förnedrande av den som utsätts.

·       Arbetsgivaren har ansvar för att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

·       Ansvaret regleras i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, och i diskrimineringslagen.

Sexuella trakasserier är mycket vanligare än vi anat på svenska arbetsplatser. Under hashtaggen metoo har tusentals kvinnor vittnat om egna erfarenheter av övergrepp av olika slag.

Varför gör vissa män detta? Det är nästan uteslutande män, män från alla samhällsklasser, som tar sig friheten och rätten att alltifrån kommentera sina kvinnliga kollegors utseende, tafsa och i vissa fall våldta.

Frågan är inte bara VARFÖR utan också HUR ska vi få slut på dessa övergrepp. 

Varför:

·       Kvinnor har ofta mindre makt på arbetsplatser

·       Män som vill befästa sin makt

·       Kvinnors underordning i samhället

·       Svaga, rädda män som försöker hävda sig

Hur:

·       Medvetenhet

·       Rättvisa

·       Utbildning

·       Transparens

·       Kommunikation

·       Kompetens

Organisatorisk och social arbetsmiljö ingår i Branschutbildarna arbetsmiljökurser. Både de lärarledda och de webbaserade.

Läs mer om våra utbildningar här

Kompetenta, medvetna, utbildade och rättvisa företagsledare och chefer tillåter inte trakasserier på arbetsplatsen. Så enkelt är det. Att säga att man inget visste håller inte längre.

I ett systematiserat arbetsmiljöarbete finns inte utrymme för någon på en arbetsplats att trakassera sina arbetskamrater. Varken kvinnliga eller manliga. Sexuella trakasserier är ett exempel på riktigt dåligt arbetsmiljöarbete. Det finns tydliga direktiv från Arbetsmiljöverket om vilka skyldigheter arbetsgivaren har att systematisera arbetsmiljöarbetet. Det innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.