Anders Högström

Anders Högström

Anders är en rutinerad konsult och föredragshållare inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Han har arbetat med risk- och miljöanalyser i mer än 20 år. De senaste åren har Anders till stor del fokuserat olika delar av bygg- och anläggningsbranschen. Bland annat började han hålla BAS-P/BAS-U-kurser med början när lagstiftningen om BAS-P/BAS-U trädde i kraft 2009.

Maria Solfeldt

Maria Solfeldt

Maria har ett förflutet från tillverkande industri där hon arbetat med kvalitets- och miljöledning i ledande befattningar inom fordonsindustrin och telecom. Maria har de senaste åtta åren utbildat i arbetsmiljö och säkerhetskultur. Maria är diplomerad inom BAM Bättre arbetsmiljöutbildning.

Pontus Olsson

Kursledare ”Heta arbeten”.
Pontus Olsson är en 39 årig Orustbo som bor i Stenungsund sen 5 år tillbaka med sin familj, sambo och 2 barn, 8 och 5 år. Han arbetar som projektledare och säljare på Bilfinger. Sen 2017 arbetar Pontus som också deltidsbrandman. Han är också en mycket uppskattad kursledare med en tydlighet, struktur och målinriktning som uppskattas. Pontus började hålla kurser inom Heta arbeten 2020.

Tobias Svadling

Tobias Svadling är advokat på Wistrand advokatbyrå och specialiserad inom entreprenadrätt, fastighetsrätt och företagsöverlåtelser (M&A)

Tobias hjälper dagligen klienter med bl.a. löpande rådgivning inom entreprenadprojekt, upprättande av entreprenadkontrakt och tillhörande kontraktshandlingar och som ombud i entreprenadtvister. Tobias arbetar även med fastighets- och bostadsprojektutveckling samt överlåtelser och förvärv av fastigheter och fastighetsägande bolag.