Anders Högström

Anders Högström

Anders är en rutinerad konsult och föredragshållare inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Han har arbetat med risk- och miljöanalyser i mer än 20 år. De senaste åren har Anders till stor del fokuserat olika delar av bygg- och anläggningsbranschen. Bland annat började han hålla BAS-P/BAS-U-kurser med början när lagstiftningen om BAS-P/BAS-U trädde i kraft 2009.

Maria Solfeldt

Maria Solfeldt

Maria har ett förflutet från tillverkande industri där hon arbetat med kvalitets- och miljöledning i ledande befattningar inom fordonsindustrin och telecom. Maria har de senaste åtta åren utbildat i arbetsmiljö och säkerhetskultur. Maria är diplomerad inom BAM Bättre arbetsmiljöutbildning.