AFS 2023:3 Introduktionskurs

Lärarledd distanskurs

Ligg steget före - Vi visar hur ni redan idag kan implementera AFS2023:3 i er verksamhet.

AFS2023:3 är goda nyheter för alla BAS P / BAS U, byggherrar, projektörer, arkitekter och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader / anläggningar. Föreskriften underlättar och förtydligar era respektive roller, ansvarsområden och uppgifter i olika bygg- och anläggningsprojekt.

Lärarledd distanskurs
Illustration av kurstyp
Välj förmiddag- eller eftermiddagskurs.

Kurslängd 2 timmar. Sista 15 minuterna är avsatta för Q & A. Kursintyg och kursmaterial ingår i kursavgiften.

Anders Högström

Anders har specialiserat sig inom arbetsmiljöfrågor i mer än 15 år. 

Syfte

AFS 2023:3 Introduktionskurs
1 § Syftet med dessa föreskrifter är att vid planeringen, projekteringen och samordningen av byggnads- eller anläggningsarbete förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser.
De som ansvarar för att dessa föreskrifter följs är:
Byggherren
Byggherrens ställföreträdare
Byggarbetsmiljösamordnaren för planeringen och projekteringen (Bas-P),
Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet (Bas-U)
Projektörer, arkitekter, konstruktörer etc.
Den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

Mål

Kursinnehåll översikt
Förebygga arbetsmiljörisker i byggprojektet
Rutiner för arbetsmiljöarbetet i byggprojektet
Tidsplanering
Skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö
Utse lämpliga byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U
Anlita projektörer med kompetens och erfarenhet
Tydliggöra ansvarsområden i byggprojektets arbetsmiljöarbete
Kontrollera och följa upp det förebyggande arbetsmiljöarbetet
Byggherren ansvarar för arbetsmiljöplanen
Tydliggöra ansvarsområden i byggprojektets arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljödokumentation

Det finns två kurstillfällen att välja på under kursdagen. Förmiddag 08.30 – 10.30 eller eftermiddag 13.30 – 15.30.             Du väljer förmiddag eller eftermiddag när du bokar.

Agenda

AFS2023:3 Inroduktionskurs. Hålltider f.m. / e.m
08.30 / 13.30 Start del 1
08.55 / 13.55 Bensträckare
09.00 / 14.00 Start del 2
09.25 / 14.25 Bensträckare
09.30 / 14.30 Start del 3
09.55 / 14.55 Bensträckare
10.00 / 15.00 Kursledaren svarar på deltagarnas frågor
10.30 / 15.30 Avrundning

Så här förbereder du dig inför kursen.

 

Länk till Arbetsmiljöverket

BAS P / BAS U - E-learning .
Logo för ID06 kompetensdatabas
Kursintyg
Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som också beskriver kursens innehåll.

Våra kursledare är utbildade och diplomerade hos PREVENT.

Logotyp ID06 kompetensdatabas

Registrering hos ID06 kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

AFA Försäkring Logotype

Branschutbildarna är godkända AFA-utbildningsanordnare. Du kan få upp till 70% av kursavgiften i bidrag när du går en arbetsmiljöutbildning hos oss!