Arbete på väg – Nivå 1

Arbete på väg – Nivå 1

995,00 kr ex. moms

Allmän grundkompetens 1:1 omfattar en förståelse för Trafikverkets säkerhetskrav, hur en säker vägarbetsplats utformas, vägarbetsområdets zoner och vilka vägmärken och skyddsanordningar som kan användas. Den ger en grundläggande förståelse för vilka regler och lagar som styr samt vem som ansvar för vad. Den betonar även det egna ansvaret samt vikten att förstå de säkerhetsreglerna som finns på den aktuella arbetsplatsen.

Pris

995kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.
Artikelnr: 1338 Kategori:

Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän Grundkompetens motsvarande Steg 1:1.

  • V3 -principen
  • Personlig skyddsutrustning
  • Zonindelning på arbetsplatsen
  • Trafikantbeteende
  • Information om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
  • Roller och ansvar vid vägarbete

Nedanstående studiematerial och extramaterial ingår i priset 995 kronor + moms

1) Analys av trafikutvecklingen 2018

Denna rapport är den tionde av de årliga uppföljningarna av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2018. Liksom tidigare år analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer.

2) Arbeta med väghållningsfordon

Grundläggande regler för fordon
Olika typer av fordon
När fordonet hindrar trafiken
Utrustning för fordon
Trafikolyckor vid vägarbete
V3-principen anpassad för fordon
Teknikutveckling
3) Arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare

Arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare som hyr ut och hyr in arbetstagare

4) Bilaga till IFS2009-4 Säkerhet vid arbete på väg

Denna bilaga ska användas vid Vägverkets upphandlingar och genomförande av projekteringsuppdrag och entreprenader från och med 2009-11-16. Den ska även användas vid tillstånd för ledningar enligt 44 § Väglagen, med undantag för vissa avsnitt som närmare anges i respektive kapitel.

5) Bra arbetsmiljö på väg

Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare och säljare. Varje år dör cirka 40 arbetstagare i arbetet. En femtedel av alla arbetsolycksfall med dödlig utgång i Sverige är trafikolyckor.

6) Bra arbetsmiljö på väg – checklista

Den här checklistan innehåller några av de frågor som kan vara bra att belysa i arbetet med att få reda på hur ni i er organisation beaktar trafik- säkerheten som en arbetsmiljörisk och vad ni kan göra för att minimera riskerna så långt som möjligt.

7) För din och trafikanternas säkerhet

V3-principen
Grundläggande principer för vägmärken vid vägarbeten
Några vanliga vägmärken då du ska vägleda
Så här samverkar vägmärken, signaler och särskilda anordningar
Några vanliga vägmärken då du ska värna vägarbetare och trafikanter
Så här värnar du trafikanter och dig själv på bästa sätt
8) Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg

Resultatet av ett regeringsuppdrag att kartlägga risker och föreslå förebyggande åtgärder

9) Passerande trafik vid vägarbete

Om passerande fordonstrafik förekommer ska man vidta åtgärder enligt vad som anges i 81- 86 §§ AFS 1999:3:

10) SmartFart – din hastighet gör skillnad

SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

11) Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Med en bra arbetsmiljö blir det roligare att arbeta, färre skador och sjukskrivningar, effektivare produktion och bättre ekonomi. En bra arbetsmiljö lönar sig för alla.

12) TRVR Apv Trafikverkets tekniska råd

Rådsdokumentet syftar till att komplettera kraven, informera om kraven, förklara kraven, ge förslag på godtagbara lösningar samt exemplifiera hur kraven ska tolkas.

Råden kan användas av alla parter som byggherre, planerare, projektör, tillverkare, entreprenör eller förvaltare.

13) Utmärkning av fordon i väghållningsarbete

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg-.och anläggning

14) Vägmärken handbok

Målet med Vägmärken Handbok är att permanenta vägmärken ska användas, sättas upp och placeras på ett enhetlig sätt. Handboken är avsedd att ge råd och stöd vid tillämpningen av gällande förordningar och föreskrifter.

15) Åkerier

Den här foldern vänder sig till dig som är arbetsgivare eller är anställd på ett åkeri. Syftet är att informera om vad man kan göra för att få en bra arbetsmiljö. Det tjänar alla på.