Arbetsmiljö grund, Previas onlineutbilding

Previas onlineutbildning Arbetsmiljö – Grund riktar sig till dig som är chef, skyddsombud eller på annat sätt ansvarig för arbetsmiljöfrågor och behöver kunskap om hur din verksamhet ska arbeta för att följa Arbetsmiljölagens krav på en trygg arbetsplats.

Så här fungerar det

Utbildningen berör såväl fysiska som psykosociala aspekter av hur du skapar en säker arbetsmiljö med tydliga rutiner och en välinformerad, kompetensutbildad organisation.

Genom att implementera Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) i det dagliga arbetet samverkar den goda arbetsmiljön med verksamhetsutvecklingen och skapar tydlighet, handlingskraft och säkerhet i organisationen. Du får lära dig om hur medarbetarnas hälsa kan förbättras genom medvetet ergonomiarbete, vilka risker som finns vid ensamarbete och hur de kan åtgärdas samt hur ansvarsfördelningen ser ut vid arbetsanpassning och rehabiliteringsfrågor.

Utbildningen rustar dig med kunskaper om modern krishantering och ger råd kring hur du som arbetsgivare bör agera mot och förebygga kränkande särbehandling och diskriminering samt förekomst av hot och våld på arbetsplatsen. Under utbildningen får du ta del av praktiska case och övningar för att lära dig att hantera situationer som kan uppstå på din arbetsplats.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera så ofta du vill. Deltagare har tillgång till hela utbildningen 12 månader.

Pris

3 500,00 kr ex. moms / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Arbetsmiljö – Grundkurs Previa innehåller följande moment

 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifter
 • SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete i vardagen
 • Samverkan för god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
 • Arbetsgivarens ansvar, medarbetarens uppgifter och skyddsombudets uppdrag
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Belastningsergonomi
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Ekonomiska aspekter av ohälsa i arbetslivet
 • Kränkande särbehandling
 • Diskrimineringslagen och Diskrimineringsgrunderna
 • Risker och åtgärder vid ensamarbete
 • Hot och våld på arbetsplatsen
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Krishantering förr och nu

Delmoment

0. Introduktion till kursen Arbetsmiljö – Grundkurs

1. Vad är arbetsmiljö?

2. Arbetsmiljölagstiftning

3. Arbetsmiljölagens syfte och beskaffenhet

4. Arbetsmiljölagen – Ansvar och uppgiftsfördelning

5. Arbetsmiljölagen – Samordning

6. Arbetsmiljölagen – Skyddsombud och samverkan

7. Arbetsmiljölagen – Minderåriga

8. Arbetsmiljölagen – Tillsyn, tillbud och olyckor

9. Arbetsmiljölagen – Påföljder

10. Systematiskt arbetsmiljöarbete

11. Praktiskt case – Medarbetare använder inte skyddsutrustning

12. Praktiskt case – Felaktig rapportering av olycksfall i arbetet

13. Övning – Träna på att hitta information

14. Arbetsmiljö och ekonomi

15. Belastningsergonomi del 1

16. Belastningsergonomi del 2

17. Belastningsergonomi del 3

18. Övning – Träna på riskbedömning och handlingsplan

19. Organisatorisk och social arbetsmiljö

20. Övning – Träna på att riskbedöma organisatorisk och social arbetsmiljö

21. Praktiskt case – Medarbetarna upplever hög stress och lågt förtroende för chefen

22. Praktiskt case – En medarbetare har svårt att samarbeta vilket påverkar arbetsklimatet

23. Arbetsanpassning och rehabilitering

24. Praktiskt case – Hur hantera förlängd långtidssjukskrivning?

25. Praktiskt case – En medarbetare visar tecken på missbruk

26. Övning – Analysera sjukfrånvarostatistik

27. Ensamarbete

28. Kränkande särbehandling, konflikter och diskriminering

29. Våld och hot

30. Första hjälpen och krisstöd

31. Övning – Gå igenom policys och rutiner

32. Övning – Träna på att riskbedöma organisatorisk och social arbetsmiljö

Extramaterial

Anteckningar

Interagera

Examen, diplom m.m.

Direkt efter genomförd kurs mailas kursintyg till angiven e-post.

Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 12 månader du har på dig.

Skriv ut ditt kompetensintyg/diplom direkt efter avklarad kurs.