Arbetsrätt

Onlineutbildning / Distansutbildning

Beskrivning

Arbetsrätt är en arbetsrättslig intensivutbildning för dig som vill lära dig förstå, hantera och verka i enlighet med den arbetsrättsliga lagstiftningen. Utbildningen hjälper dig att undvika dyrbara feltolkningar av arbetsrättslagstiftningen, att förstå olika anställningsformer och veta hur du kan hantera besvärliga situationer.

Utbildningen fokuserar på praktiska inslag som att du ska lära dig göra rätt från början, kunna hantera svåra avsked och veta när du kan omplacera en medarbetare. Utbildningen leds av en av Sveriges ledande advokater inom arbetsrättens område.

Deltagare har tillgång till utbildningen i 12 månader. Under dessa 12 månader kan deltagare repetera, spola fram- och tillbaka obegränsat.

Utbildningen kan göras via dator, surfplatta eller smartphone.

Notera att vi anger speltid utan paus eller repetition. Glöm inte att planera in tid för utbildningens eventuella workshops och tid för att svara på utbildningens kunskapstester vilka ligger till grund för diplomering.

Utbildningen är fördelad på 9 lektioner på sammanlagt 3 timmar och 34 minuter. Detta motsvarar 2 dagars lärarledd utbildning. Efter varje lektion ska deltagaren svara rätt på ett antal kryssfrågor för att gå vidare till nästa lektion osv. När samtliga lektioner är avklarade mejlas kursintyget automatiskt ut till kursdeltagaren.

Pris

2 245,00 kr ex. moms / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Innehåll

  • Allmänt om arbetsrättsliga lagar
  • Anställningsavtalet och olika anställningsformer
  • Uppsägningar och avskedanden
  • Omreglering av anställningsavtal
  • Turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist
  • Lön och förmåner under uppsägningstiden
  • Integritetsfrågor
  • Företrädesrätt till återanställning
  • Förhandlings- och informationsskyldighet
  • Arbetsgivarens möjligheter och rättigheter

Delmoment

1. Introduktion till kursen Arbetsrätt – Grundkurs

2. Anställningsavtal och anställningsformer

3. Avsluta anställning

4. Uppsägning av personliga skäl

5. Uppsägning på grund av sjukdom

6. MBL och förhandlingsregler

7. MBL och facklig vetorätt

8. MBL och tolkningsföreträde vid lönetvist

9. Kvittningsregler

Extramaterial

Anteckningar

Anteckningar

Direkt efter genomförd kurs mailas kursintyg till angiven e-post.

Löpande anmälan. Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 12 månader du har på dig.

Utbildare

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.