Att undervisa elever med NPF

Onlineutbildning / Distansutbildning

Beskrivning

Utbildningen Att undervisa elever med NPF berör hur du bemöter, undervisar och bygger positiva relationer med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Utmaningar som du som lärare och pedagog ställs inför samt hur du skapar en stimulerande lärmiljö, utvecklar undervisningen, förbereder eleverna för vuxenlivet och möter elevernas individuella behov av stöd behandlas under utbildningen.

Utbildningen vänder sig till lärare, rektorer, elevhälsoteam och övrig personal på förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium.

Deltagare har tillgång till utbildningen i 12 månader. Under dessa 12 månader kan deltagare repetera, spola fram- och tillbaka obegränsat.

Utbildningen kan göras via dator, surfplatta eller smartphone.

Notera att vi anger speltid utan paus eller repetition. Glöm inte att planera in tid för utbildningens eventuella workshops och tid för att svara på utbildningens kunskapstester vilka ligger till grund för diplomering.

Utbildningen består av 25 lektioner som motsvarar 1 dag lärarledd utbildning. Efter varje lektion ska deltagaren svara rätt på ett antal kryssfrågor för att gå vidare till nästa lektion osv. När samtliga lektioner är avklarade mejlas kursintyget automatiskt ut till kursdeltagaren.

Pris

1 995,00 kr ex. moms / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Innehåll

 • Inkludering och relationsskapande
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • Utmaningar och positiva situationer
 • Stresshantering
 • Empati, förståelse och lösningsfokuserat synsätt
 • Känsla av sammanhang, KASAM
 • Lågaffektivt bemötande
 • Ledarskap i klassrummet
 • Anpassningar av fysisk, pedagogisk och social lärmiljö
 • Utveckling av social kommunikation
 • Språk- och kommunikationsutveckling
 • Läs- och skrivutveckling
 • Det tillåtande, samarbetande klassrummet
 • Undervisning, studieteknik och användning av visuella stödstrukturer och hjälpmedel
 • Utredning och kartläggning av individuella behov
 • Åtgärdstrappan och åtgärdsprogram
 • Reflektions- och diskussionsfrågor

Delmoment

1.    Introduktion till kursen Att undervisa elever med NPF

2.    Inkludering i skolan

3.    Vad är ADHD?

4.    Vad är autism?

5.    Vanliga svåra situationer för elever med NPF

6.    Utmaningar i skolan

7.    Kartläggningar del 1

8.    Kartläggningar del 2

9.    Stresshantering

10. Empati och förståelse

11. En hanterbar lärmiljö

12. Ledarskap i klassrummet

13. Varför gör inte eleverna det som ska göras

14. Meningsfullhet

15. Hanterbarhet

16. Begriplighet

17. En tydlig och synlig undervisning

18. Undervisning

19. Elevers stödbehov

20. Hur mycket stöd ska vi ge eleverna?

21. Åtgärdstrappan

22. Ledning och stimulans

23. Extra anpassningar

24. Utredning om särskilt stöd

25. Åtgärdsprogram

26. Summering av kursen

27. Extramaterial

28. Anteckningar

Titta på kursavsnitt på bussen, på tåget, på jobbet tillsammans med dina kollegor och arbetskamrater, hemma i soffan eller varför inte i hängmattan. Videokurserna är i inspelade med professionella kursledare och du väljer om du vill använda dator, surfplatta eller smartphone. Du kan pausa, spola tillbaka och repetera kursen hur många gånger som helst under de 12 månader du har tillgång till kursen.

Så snart du klarat kursen mejlas ditt kursintyg ut automatiskt till den e-postadress du angav vid beställningen.

Utbildare

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.