NYHET!

Kursmaterialet BAM – Stora företagspaketet ingår nu i kursavgiften för dig som anmäler dig till 3-dagars BAM.

Bättre arbetsmiljö - handbok

Bättre arbetsmiljö - För alla medarbetareBättre arbetsmiljö - Chefens och skyddsombudets roll    Arbetsmiljölagen med kommentarer   Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

 

 • Bättre arbetsmiljö – Handbok
 • Chefens och skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet
 • Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare
 • Arbetsmiljölagen
 • Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete

 

 

Våra kursledare är diplomerade hos PREVENT.

 

Nu kan du få upp till 70% av kursavgiften återbetald via AFA när du går den här utbildningen hos oss. Läs mer  HÄR

 

Registrering hos ID06 kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

 

Kursbeskrivning BAM 3 dagar distansutbildning.

Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn på vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper.

För vem är den här kursen utformad?

Chefer, skydds- eller arbetsmiljöombud eller andra medarbetare som vill ha ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, grundläggande arbetsmiljökunskaper och lära sig metoderna som finns för att kunna arbeta med frågorna i praktiken och utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen.

Kurslängd.

Alltid 3 dagar i följd. Tisdag, onsdag torsdag.

Kommande kursdatum.

 • 14-15-16 juni 2022
 • 13-14-15 september 2022

Målsättning med kursen.

Efter utbildning ska deltagarna kunna samverka i arbetsmiljöfrågor genom att ha kännedom om:

 • arbetsmiljölagen samt de viktigaste arbetsmiljöföreskrifterna
 • fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer
 • samt förståelse för olika aktörers roller och ansvar och hur dessa samverkar
 • vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Deltagarna ska kunna undersöka arbetsmiljön utifrån en helhetssyn och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder genom att:

 • förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som främjar en bra arbetsmiljö identifieras
 • förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som är negativa för arbetsmiljön identifieras
 • ha kännedom om förebyggande insatser och förstå hur det förebyggande arbetet kan genomföras och följas upp
 • ha kännedom om hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras.

Innehåll

Dag 1 – Samverkan, regler och roller.

 • Vad är arbetsmiljö? Regelverket
 • Ansvar och roller
 • En arbetsmiljöfrågas väg
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Summering 

Dag 2 – Upptäcka och hantera risker.

 • Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Jobba praktiskt med arbetsmiljö
 • Grupparbete – Upptäcka och hantera risker
 • Riskbedömning
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Belastningsergonomi Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Nyckeltal i arbetsmiljön
 • Summering

Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen.

 • Metod
 • Under utbildningen varvar vi teoretiska genomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer.
 • Jobba praktiskt med arbetsmiljö – Grupparbete Utveckling och förändring på arbetsplatsen
 • Hantera ändringar
 • Kränkande särbehandling
 • Diskrimineringslagen
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Framgångsrikt förändringsarbete
 • Summering och avslut

Kursmaterialet BAM – Stora företagspaketet ingår nu i kursavgiften för dig som anmäler dig till 3-dagars BAM.

Bättre arbetsmiljö - handbok

Bättre arbetsmiljö - För alla medarbetareBättre arbetsmiljö - Chefens och skyddsombudets roll    Arbetsmiljölagen med kommentarer   Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

 

Du som är deltagare behöver bokpaketet för att söka information i de grupparbeten och övningar som ingår i kursen. Bokpaketet ingår i kursavgiften när du som deltagare bokar dig till våra öppna utbildningar.

 • Bättre arbetsmiljö – Handbok
 • Chefens och skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet
 • Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare
 • Arbetsmiljölagen
 • Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete

Vad behöver du för att undervisningen ska fungera från din dator?

Det du behöver är internetuppkoppling, minst 2 mbps, kamera, antingen datorns eller en extern kamera, headset eller datorns mikrofon och högtalare.

Du får en bokningsbekräftelse med instruktioner och en länk. Vi använder distansverktyget Zoom meetings alternativt Teams för våra onlineutbildningar. Du kan även delta via webbläsaren men med något begränsad funktionalitet. På utsatt tid klickar du på länken. Din webbläsare startar kursen och därefter tar läraren över.

Hålltider för kursdagarna

09.00 Start

09.45  Fika

11.30–12.15  Lunch

14.30 Fika

15.30-16.00 Avrundning

Sluttid beror på engagemang och frågeställningar. Tiderna är ungefärliga. Utöver de ”riktiga” pauserna tar vi även ett antal korta bensträckare under dagen.

AFA-utbildningsstöd

Den här kursen berättigar den till AFA-utbildningsstöd. Läs mer här.

8 900 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.