Kursbeskrivning

Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Utbildningen speglar parternas syn på vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Kurslängd

3 dagar

Nästa kurs

Dag 1. Tisdag 1 juni – 2021

Dag 2. Torsdag 3 juni – 2021

Dag 3. Torsdag 10 juni 2021

Hålltider.

Dag 1. 10.00 – 17.00
Dag 2. 09.00 – 16.00
Dag 3. 08.30 – 15.00

För vem?

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Utbildningen följer SAM-föreskriften samt Arbetsmiljöverkets rekommendationer och kräver inga förkunskaper.

Plats

Detta är en lärarledd kurs som hålls online. Du kan delta i kursen från hemmet, på arbetet eller vart som helst där du har stabil internetuppkoppling.

Målsättning med kursen

Efter utbildning ska deltagarna kunna samverka i arbetsmiljöfrågor genom att ha kännedom om: 

 • Arbetsmiljölagen samt de viktigaste arbetsmiljöföreskrifterna 
 • Fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer 
 • Förståelse för olika aktörers roller och ansvar och hur dessa samverkar 
 • Vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

Deltagarna ska kunna undersöka arbetsmiljön utifrån en helhetssyn och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder genom att: 

 • Förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som främjar en bra arbetsmiljö identifieras 
 • Förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som är negativa för arbetsmiljön identifieras 
 • Ha kännedom om förebyggande insatser och förstå hur det förebyggande arbetet kan genomföras och följas upp 
 • Ha kännedom om hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras. 

Innehåll 

Dag 1 – Samverkan, regler och roller

Start: 10.00 Avslut: 17.00

 • Vad är arbetsmiljö? 
 • Regelverket
 • Ansvar och roller
 • En arbetsmiljöfrågas väg 
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 • Summering 

Dag 2 – Upptäcka och hantera risker 

Start: 09.00 Avslut: 16.00

 • Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Jobba praktiskt med arbetsmiljö
 • Grupparbete – Upptäcka och hantera risker 
 • Riskbedömning
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö 
 • Belastningsergonomi Arbetsanpassning och rehabilitering 
 • Nyckeltal i arbetsmiljön 
 • Summering 

Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen 

Start: 08.30 Avslut: 15.00

 • Metod 
 • Under utbildningen varvar vi teoretiska genomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer. 
 • Jobba praktiskt med arbetsmiljö – 
 • Grupparbete Utveckling och förändring på arbetsplatsen 
 • Hantera ändringar
 • Kränkande särbehandling 
 • Diskrimineringslagen
 • Första hjälpen och krisstöd 
 • Framgångsrikt förändringsarbete 
 • Summering och avslut 

Kursmaterial 

 • Bättre arbetsmiljö – Handbok, art.nr 880 (Prevent)
 • Chefens och skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet, art.nr 883 (Prevent) 
 • Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare, art.nr 884 (Prevent) 
 • Arbetsmiljölagen, art.nr 101 (Prevent)
 • Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete, art.nr 705 (Prevent) 

(Litteraturen kostar 675 kr + moms per deltagare. Den är obligatorisk och ingår inte i kursavgiften.)

Hålltider för kursdagarna

09.00 Start

09.45  Fika

11.30–12.15  Lunch

14.30 Fika

15.30-16.00 Avrundning

Sluttid beror på engagemang och frågeställningar. Tiderna är ungefärliga. Utöver de ”riktiga” pauserna tar vi även ett antal korta bensträckare under dagen.

8 900 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.