BAM – Bättre arbetsmiljö för Kontor & Administration

Onlineutbildning / Distansutbildning

BAM – Bättre arbetsmiljö för kontor & administration är en utbildning som vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor. Efter genomförd utbildning har du lärt dig mer om att samverka i arbetsmiljöarbetet, att identifiera risker och arbeta förebyggande, att söka information och omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet samt att se samband mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Deltagare har tillgång till utbildningen i 12 månader. Under dessa 12 månader kan deltagare repetera, spola fram- och tillbaka obegränsat.

Utbildningen kan göras via dator, surfplatta eller smartphone.

Notera att vi anger speltid utan paus eller repetition.

Utbildningen är fördelad på 50 lektioner på sammanlagt 2 timmar och 50 minuter. Detta motsvarar 1 dag lärarledd utbildning.

  Pris

  3 200,00 kr ex. moms / deltagare

  Deltagare

  Ta bort
  + Lägg till deltagare

  Tack för din beställning!

  Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.
  • Arbetsmiljölagen som grundpelare
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Roller och ansvar på arbetsplatsen
  • Samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Att identifiera risker och genomföra åtgärder
  • Säkerhetskultur
  • Att upprätta rutiner för krishantering
  • Utveckling och förändring på arbetsplatsen
  • Användbara verktyg och fall att lösa själv

  Delmoment

  1. Introduktion till BAM – Bättre arbetsmiljö
  2. Att bearbeta ett fall
  3. Övningsuppgift
  4. Vad är arbetsmiljö?
  5. Vad är arbetsmiljö? – Lagar och regler
  6. Arbetsmiljölagstiftningen
  7. Arbetsmiljöverket
  8. Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  9. Roller på arbetsplatsen
  10. Roller på arbetsplatsen – Arbetsgivarens ansvar
  11. Roller på arbetsplatsen – Arbetstagarens ansvar
  12. Roller på arbetsplatsen – Skyddsombudets ansvar
  13. Övriga aktörer
  14. Introduktion till fall 1
  15. Grunderna i SAM
  16. Undersökning
  17. Underlag för undersökning
  18. Riskbedömning
  19. Riskmatris
  20. Incidenter, tillbud och olyckor
  21. Åtgärda och upprätta handlingsplan
  22. Arbetsmiljöpolicy
  23. Rutiner
  24. Skriftliga instruktioner
  25. Kunskaper
  26. Uppgiftsfördelning
  27. Nödvändig dokumentation
  28. Kontroll och uppföljning
  29. Fall 1
  30. Introduktion till fall 2
  31. De viktigaste reglerna för fall 2
  32. Signaler på stress
  33. Riskfaktorer i arbetet
  34. AFS 2015-4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  35. Belastningsbesvär
  36. Systematiskt arbetsmiljöarbete
  37. Rehabilitering
  38. Arbetsanpassning
  39. Förebyggande av stress
  40. Förutsättningar för lyckad friskvård
  41. Är vi på rätt väg?
  42. Fall 2
  43. Introduktion till fall 3
  44. Förändringar i verksamheten
  45. De viktigaste reglerna för fall 3
  46. Riskbedömning vid förändringar
  47. Psykiska effekter och krissignaler
  48. Kränkande särbehandling
  49. Fall 3
  50. Summering av kursen

  Extramaterial

  Anteckningar

  Löpande anmälan. Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 12 månader du har på dig.

  Utbildare

  Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.