BAM Dag 2

Lärarledd distanskurs

För dig som gjort BAM dag 1 men känner att du vill få mer praktiska råd, tips, tabeller, modeller som underlättar ditt arbete ute i verkligheten. Streamad livekurs där du kommunicerar med kursledare och kurskamrater. Tidsåtgång 1 heldag.

Lärarledd distanskurs
Illustration av kurstyp

Innehåll

BAM Fördjupning - 1 dag
Utbildningen inleds med repetition av arbetsmiljölagstiftningen i stort samt ansvar och roller
Vad är arbetsmiljö och hur ser lagstiftningen ut
Arbetsmiljö i praktiken
Systematiskt arbetsmiljöarbete – Olycksfall & tillbud
Arbetsmiljösituationer – Case – Roller och ansvar
Metod för att involvera medarbetarna i att sätta mål för verksamheten
Arbetsmiljödomar – Rättsfall
Återgång till ”det normala” med avseende på pandemin
En nyckelfaktor för att lyckas man med arbetsmiljöarbetet

Mål

Efter kursen ska du ha kännedom om
Arbetsmiljölagen och hur svensk arbetsmiljölag-stiftning är uppbyggd.
Olika aktörers roller och ansvar.
Vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras.
Vikten av att jobba systematiskt med OSA-organisatorisk och social arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv hur man agerar utifrån de olika rollerna i det praktiska arbetsmiljöarbetet Kursbeskrivning.
Målet med dagen är att vi tillsammans ska fördjupa oss inom olika delar av det praktiska arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från våra olika arbetsmiljöroller. Vi kommer under dagen också att titta på några rättsfall som belyser konsekvenserna av bristande arbetsmiljö.

Kursmaterial

Kurskompendium samt övriga dokument tillhandahålls av kursledaren.

Ej obligatorisk kurslitteratur.

Boken "Bättre arbetsmiljö – Handbok" är inte nödvändig men bra att ha i sin dagliga verksamhet.
Ej obligatorisk

Tidsschema

Hålltider
09.00 Start
Introduktion
09.45 Fika
Sektion 1
11.30–12.15 Lunch
Sektion 2
14.30 Fika
Sektion 3
15.30-16.00 Avrundning
Kursintyg
Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som också beskriver kursens innehåll.

Våra kursledare är utbildade och diplomerade hos PREVENT.

Logotyp ID06 kompetensdatabas

Registrering hos ID06 kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

AFA Försäkring Logotype

Branschutbildarna är godkända AFA-utbildningsanordnare. Du kan få upp till 70% av kursavgiften i bidrag när du går en arbetsmiljöutbildning hos oss!