Kursbeskrivning BAM – Lärarledd distanskurs, fördjupning.

För vem är den här kursen utformad?

För chefer, arbetsledande medarbetare samt skydds- eller arbetsmiljöombud som har gjort vår BAM-Grund eller motsvarande arbetsmiljöutbildning och vill fördjupa dig i det praktiska arbetsmiljöarbetet.

Plats.

Detta är en lärarledd kurs som hålls online. Du ser kursledaren hålla en presentation och du har även möjlighet att ställa frågor och kommunicera med kursledaren. Du kan delta i kursen från hemmet, på arbetet eller vart som helst där du har stabil internetuppkoppling.

Kurslängd

8 timmar, 1 dag.

Metod

Teoretisk genomgång, gruppdiskussioner, grupparbeten och praktiskt arbetsmiljöarbete.

Plats

Detta är en lärarledd kurs som hålls online. Du kan delta i kursen varhelst du befinner dig och har stabil internetuppkoppling.

Kursintyg

Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som beskriver kursens innehåll.

Målsättning.

Efter utbildningen ska deltagarna ha kännedom om:

 • Arbetsmiljölagen och hur svensk arbetsmiljölagstiftning är uppbyggd
 • Olika aktörers roller och ansvar
 • Om vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras
 • Vikten av att jobba systematiskt med OSA-organisatorisk och social arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv hur man agerar utifrån de olika rollerna i det praktiska arbetsmiljöarbetet

Kursbeskrivning

Målet med dagen är att vi tillsammans ska fördjupa oss inom olika delar av det praktiska arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från våra olika arbetsmiljöroller. Vi kommer under dagen också att titta på några rättsfall som belyser konsekvenserna av bristande arbetsmiljö.

Innehåll

 • Utbildningen inleds med repetition av arbetsmiljölagstiftningen i stort samt ansvar och roller.
 • Vad är arbetsmiljö och hur ser lagstiftningen ut?
 • Arbetsmiljö i praktiken:
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – Olycksfall & tillbud.
 • Arbetsmiljösituationer – Case – Roller och ansvar.
 • Metod för att involvera medarbetarna i att sätta mål för verksamheten.
 • Arbetsmiljödomar – Rättsfall.
 • Återgång till ”det normala” med avseende på pandemin.
 • En nyckelfaktor för att lyckas man med arbetsmiljöarbetet.

Kursmaterial

Kurskompendium samt övriga dokument tillhandahållna av kursledaren.

Hålltider för kursdagen

09.00 Start

09.45  Fika

11.30–12.15  Lunch

14.30 Fika

15.30-16.00 Avrundning

Sluttid beror på engagemang och frågeställningar. Tiderna är ungefärliga. Utöver de ”riktiga” pauserna tar vi även ett antal korta bensträckare under dagen.

 

Bättre arbetsmiljö - handbok Rekommenderad men Ej obligatorisk kurslitteratur. Ingår Ej i kursavgiften men kan beställas hos Publit.com

Våra kursledare är utbildade och diplomerade hos PREVENT

 

Få upp till 70% av kursavgiften i ersättning när du går den här utbildningen hos oss. Läs mer  HÄR

 

 

Registrering hos ID06 kompetensdatabas. Kostnad 200 kronor + moms.

3 300 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.