Kursbeskrivning

Målet med dagen är att vi tillsammans ska fördjupa oss inom olika delar av det praktiska arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från våra olika arbetsmiljöroller. Vi kommer under dagen också att titta på några rättsfall som belyser konsekvenserna av bristande arbetsmiljö.

Kurslängd

8 timmar, 1 dag. 

När

Varje fredag udda veckor.

För vem

För chefer, arbetsledande medarbetare samt skydds- eller arbetsmiljöombud som vill fördjupa sig i det praktiska arbetsmiljöarbetet. 

Krav

BAM-Grund eller motsvarande arbetsmiljöutbildning.

Plats

Detta är en lärarledd kurs som hålls online. Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Utbildningen följer SAM-föreskriften samt Arbetsmiljöverkets rekommendationer

Kursintyg

Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som beskriver kursens innehåll.

Målsättning

Efter utbildningen ska deltagarna ha kännedom om: 

 • Arbetsmiljölagen och hur svensk arbetsmiljölagstiftning är uppbyggd
 • Olika aktörers roller och ansvar 
 • Om vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras
 • Vikten av att jobba systematiskt med OSA-organisatorisk och social arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv hur man agerar utifrån de olika rollerna i det praktiska arbetsmiljöarbetet

Innehåll

 • Utbildningen inleds med repetition av arbetsmiljölagstiftningen i stort samt ansvar och roller.
 • Vad är arbetsmiljö och hur ser lagstiftningen ut?
 • Arbetsmiljö i praktiken.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – Olycksfall & tillbud.
 • Arbetsmiljösituationer – Case – Roller och ansvar.
 • Metod för att involvera medarbetarna i att sätta mål för verksamheten.
 • Arbetsmiljödomar – Rättsfall.
 • Återgång till ”det normala” med avseende på pandemin.
 • En nyckelfaktor för att lyckas man med arbetsmiljöarbetet.
 • Kurskompendium samt övriga dokument tillhandahållna av kursledaren.

Rekommenderad men ej obligatorisk kurslitteratur.

Bättre arbetsmiljö – Handbok, art.nr 880 (Prevent) 350 kronor + moms

(Denna litteratur är inte inkluderad i priset utan kursdeltagare kan själv beställa den hos Prevent.) 

Hålltider för kursdagen

09.00 Start

09.45  Fika

11.30–12.15  Lunch

14.30 Fika

15.30-16.00 Avrundning

Sluttid beror på engagemang och frågeställningar. Tiderna är ungefärliga. Utöver de ”riktiga” pauserna tar vi även ett antal korta bensträckare under dagen.

3 300 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.