Kursbeskrivning

För dig som saknar tidigare arbetsmiljöutbildning. En bra start som hjälper dig att välja om du vill gå även vår BAM-fördjupningskurs.

Kurslängd

8 timmar, 1 dag.

När

Varje tisdag udda veckor.

För vem

En komplett intensivkurs som uppfyller grundkraven för nya företagare, chefer, nya skydds- och arbetsmiljöombud. Utbildningen följer SAM-föreskriften samt Arbetsmiljöverkets rekommendationer och kräver inga förkunskaper.

Tips

Den här grundkursen kan med fördel kompletteras med vår ”BAM-fördjupningskurs” om behov av fördjupning känns angeläget.

Plats

Detta är en lärarledd kurs som hålls online. Du kan delta i kursen varhelst du befinner dig och har stabil internetuppkoppling.

Kursintyg

Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som beskriver kursens innehåll.

Målsättning

Efter utbildningen ska deltagarna ha kännedom om:

 • Arbetsmiljölagen och hur svensk arbetsmiljölagstiftning är uppbyggd
 • Vilka föreskrifter som berör din verksamhet
 • Olika aktörers roller och ansvar samt hur de samverkar
 • Vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hur man upptäcker och hanterar risker
 • Hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras
 • Vikten av att jobba systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv

Innehåll

 • Vad är arbetsmiljö och varför ska vi arbeta med arbetsmiljö?
 • Regelverket
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Ansvar och roller
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Upptäcka och hantera risker
 • Riskbedömning
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA
 • Balans Krav & Resurs
 • Kunskapsinventering
 • Summering
 • Metod
 • Under utbildningen varvar vi teoretiska genomgångar med diskussioner och gruppuppgifter.
 • Kurskompendium samt övriga dokument tillhandahålls av kursledaren.

Rekommenderad men ej obligatorisk kurslitteratur

Bättre arbetsmiljö – Handbok, art.nr 880 (Prevent) 350 kronor + moms

(Denna litteratur är inte inkluderad i priset utan kursdeltagare kan själv beställa den hos Prevent)

Hålltider för kursdagen

09.00 Start

09.45  Fika

11.30–12.15  Lunch

14.30 Fika

15.30-16.00 Avrundning

Sluttid beror på engagemang och frågeställningar. Tiderna är ungefärliga. Utöver de ”riktiga” pauserna tar vi även ett antal korta bensträckare under dagen.

3 300 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.