Detta är en lärarledd kurs som hålls onlineDu ser kursledaren hålla en presentation och du har även möjlighet att ställa frågor och kommunicera med kursledaren. Du kan genomföra kursen hemma, på arbetet eller vart som helst där du har stabil internetuppkoppling.

Inför denna kurs behöver du ingen tidigare utbildning eller erfarenhet inom ämnet. I denna kurs ingår det även skriftligt studiematerial som du kan använda för att söka information i och studera. Har du några frågor under kursens gång är du alltid välkommen att kontakta oss.

Efter att du har läst kursen BAM så vet du hur du kan förbättra säkerheten och trivseln på din arbetsplats, samt vilka lagar och regler som gäller. Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper och du kommer veta hur du praktiskt genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att arbeta med frågor om arbetsmiljö handlar till stor del om att hitta riskerna på arbetsplatsen och förebygga dem. 

Utbildningen vänder sig till skyddsombud, chefer och alla som behöver lära som om hur man bäst gör er arbetsmiljö bättre. Vi rekommenderar att fler personer i olika befattningar läser kursen, på så sätt kan ni arbeta tillsammans och får bäst resultat på arbetsplatsen.

Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som beskriver kursens innehåll.

Kortfakta

 • Detta är en lärarledd streamad onlinekurs där du även får material i form av text och bild som du kan studera vart du än befinner dig.
 • Kursen består av en dags utbildning via Microsoft Teams eller ZOOM.
 • Kursen avslutas med ett kort kunskapsprov.
 • Deltagare får intyg efter godkänt provresultat.

Målsättning

Efter utbildningen ska deltagarna ha kännedom om:

 • Arbetsmiljölagen och hur svensk arbetsmiljölagstiftning är uppbyggd
 • Vilka föreskrifter som berör din verksamhet
 • Olika aktörers roller och ansvar samt hur de samverkar
 • Vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hur man upptäcker och hanterar risker
 • Hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras
 • Vikten av att jobba systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv

Innehåll  

 • Vad är arbetsmiljö och varför ska vi arbeta med arbetsmiljö?
 • Regelverket
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Ansvar och roller
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Upptäcka och hantera risker
 • Riskbedömning Organisatorisk och Social arbetsmiljö
 • Balans Krav & Resurs Kunskapsinventering
 • Summering
 • Metod
 • Under utbildningen varvar vi teoretiska genomgångar med diskussioner och gruppuppgifter.

Kursmaterial

Kurskompendium samt övriga dokument tillhandahålls av kursledaren.

Rekommenderad men ej obligatorisk kurslitteraturlitteratur.

Bättre arbetsmiljö – Handbok, art.nr 880 (Prevent) 350 kronor + moms

(Denna litteratur är inte inkluderad i priset utan kursdeltagare kan själv beställa den hos Prevent)

Schema

09.00 Start

09.45  Fika

11.30–12.15  Lunch

14.30 Fika

15.30-16.00 Avrundning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Sluttid beror på engagemang och frågeställningar. Tiderna är ungefärliga. Utöver de ”riktiga” pauserna tar vi även ett antal korta bensträckare under dagen.  

3 300 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.