NYHET!

Kurslitteratur som ingår i priset

Bättre arbetsmiljö - handbok

Bättre arbetsmiljö – Handbok. Boken är inkluderad i kursavgiften. Värde 457 kronor inklusive moms och frakt.

 

 

Våra kursledare är utbildade och diplomerade hos PREVENT

 

 

Få upp till 70% av kursavgiften i ersättning när du går den här utbildningen hos oss. Läs mer  HÄR

 

 

Registrering hos ID06 kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

 

Kursbeskrivning BAM-grund 1 dag / Distansutbildning.

För vem är den här kursen utformad?

En komplett intensivkurs som uppfyller grundkraven för nya företagare, chefer, nya skydds- och arbetsmiljöombud. Utbildningen följer SAM-föreskriften samt Arbetsmiljöverkets rekommendationer och kräver inga förkunskaper. Rekommenderas för företagare, platschefer eller andra med övergripande arbetsmiljöansvar. En bra start som hjälper dig att välja om du vill gå även vår BAM-fördjupningskurs.

Vad innebär ”Distansutbildning”.

Distansutbildning innebär att du deltar i kursen online. Istället för att sitta i ett klassrum sitter du framför din dator med en kamera så att du kan följa undervisningen. Via videolänk kan du ställa frågor, vara aktiv i diskussioner och delta tillsammans med dina kurskamrater i grupparbeten som om du vore på plats.

Kurslängd

8 timmar, 1 dag.

Tips

Den här grundkursen kan med fördel kompletteras med vår ”BAM-fördjupningskurs” om behov av fördjupning finns.

Plats

Detta är en lärarledd kurs som hålls online. Du kan delta i kursen varhelst du befinner dig och har stabil internetuppkoppling.

Kursintyg

Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som beskriver kursens innehåll.

Målsättning

Efter utbildningen ska deltagarna ha kännedom om:

 • Arbetsmiljölagen och hur svensk arbetsmiljölagstiftning är uppbyggd
 • Vilka föreskrifter som berör din verksamhet
 • Olika aktörers roller och ansvar samt hur de samverkar
 • Vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hur man upptäcker och hanterar risker
 • Hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras
 • Vikten av att jobba systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv

Innehåll

 • Vad är arbetsmiljö och varför ska vi arbeta med arbetsmiljö?
 • Regelverket
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Ansvar och roller
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Upptäcka och hantera risker
 • Riskbedömning
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA
 • Balans Krav & Resurs
 • Kunskapsinventering
 • Summering
 • Metod
 • Under utbildningen varvar vi teoretiska genomgångar med diskussioner och gruppuppgifter.
 • Kurskompendium samt övriga dokument tillhandahålls av kursledaren.

Hålltider för kursdagen

09.00 Start

09.45  Fika

11.30–12.15  Lunch

14.30 Fika

15.30-16.00 Avrundning

Sluttid beror på engagemang och frågeställningar. Tiderna är ungefärliga. Utöver de ”riktiga” pauserna tar vi även ett antal korta bensträckare under dagen.

3 300 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.