BAM 1 dag

Lärarledd distanskurs

För chefer, skydds- och arbetsmiljöombud.

En lärarledd distanskurs med grupparbeten, övningsuppgifter, praktiska tips som du har stor nytta av i ditt arbete. Tidsåtgång 1 heldag.

Lärarledd distanskurs
Illustration av kurstyp

Innehåll

BAM - 1 dag (8 timmar) distanskurs
Vad är arbetsmiljö och varför ska vi arbeta med arbetsmiljö
Regelverket – Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöförordningen
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Ansvar och roller
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Upptäcka och hantera risker
Riskbedömning
Organisatorisk och Social arbetsmiljö (OSA)
Balans Krav & Resurs
Kunskapsinventering
Summering

Mål

Efter kursen ska du ha kännedom om
Arbetsmiljölagen samt de viktigaste arbetsmiljöföreskrifterna
Fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer
Förståelse för olika aktörers roller och ansvar och hur dessa samverkar
Vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
Deltagarna ska kunna undersöka arbetsmiljön utifrån en helhetssyn och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder genom att:

- Förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som främjar en bra arbetsmiljö identifieras

- Förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som är negativa för arbetsmiljön identifieras
Ha kännedom om förebyggande insatser och förstå hur det förebyggande arbetet kan genomföras och följas upp.
Ha kännedom om hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras.

Tidschema

Hålltider för heldagskurs - BAM Grund
09.00 Start
Introduktion
09.45 Fika
Sektion 1
11.30–12.15 Lunch
Sektion 2
14.30 Fika
Sektion 3
15.30-16.00 Avrundning
Sluttid beror på engagemang och frågeställningar. Tiderna är ungefärliga. Utöver de ”riktiga” pauserna tar vi även ett antal korta bensträckare under dagen.

Ej obligatorisk kurslitteratur.

Boken "Bättre arbetsmiljö – Handbok" är inte nödvändig men bra att ha i sin dagliga verksamhet.
Ej obligatorisk

Förteckning över ingående studiematerial

Den här grundkursen kan med fördel kompletteras med vår fördjupningskurs för dig som vill ha djupare kunskap och fler verktyg du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön. 

Vad behöver du för att undervisningen ska fungera från din dator eller surfplatta?

Det du behöver är internetuppkoppling, minst 2 mbps, kamera, antingen datorns eller en extern kamera, headset eller datorns mikrofon och högtalare.
Du får en bokningsbekräftelse med instruktioner och en länk. Vi använder distansverktyget Zoom meetings alternativt Teams för våra distanskurser.
Kursintyg
Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som också beskriver kursens innehåll.

Våra kursledare är utbildade och diplomerade hos PREVENT.

Logotyp ID06 kompetensdatabas

Registrering hos ID06 kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

AFA Försäkring Logotype

Branschutbildarna är godkända AFA-utbildningsanordnare. Du kan få upp till 70% av kursavgiften i bidrag när du går en arbetsmiljöutbildning hos oss!