BAM Grund

Självstudiekurs

Har du gått en arbetsmiljöutbildning tidigare men det var ett tag sen. Den här utbildningen dig hjälper att uppdatera kunskaperna du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön på ditt företag. Allt studiematerial ingår.

Självstudiekurs

Kursinnehåll

Innehåll

BAM Grund - Självstudiekurs
Introduktion
Roller och hur de fungerar tillsammans
Lagstiftningen i stort
Arbetsgivare / Medarbetare / Skyddsombud i samverkan
Riskfaktorer och skyddsfaktorer (friskfaktorer)
Att bedöma risker
Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
Samordningsansvar
Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)
Den positiva arbetsplatsen

Om du saknar erfarenhet rekommenderar vi att du går någon av följande kurser istället.

Kortfakta om BAM Grund Självstudiekurs

Mål

Efter kursen ska du ha kännedom om
Arbetsmiljölagen samt de viktigaste arbetsmiljöföreskrifterna
Fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer
Förståelse för olika aktörers roller och ansvar och hur dessa samverkar
Vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
Deltagarna ska kunna undersöka arbetsmiljön utifrån en helhetssyn och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder genom att:

- Förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som främjar en bra arbetsmiljö identifieras

- Förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som är negativa för arbetsmiljön identifieras
Ha kännedom om förebyggande insatser och förstå hur det förebyggande arbetet kan genomföras och följas upp.
Ha kännedom om hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras.

Förteckning över ingående studiematerial

Ej obligatorisk kurslitteratur.

Boken "Bättre arbetsmiljö – Handbok" är inte nödvändig men bra att ha i sin dagliga verksamhet.
Ej obligatorisk
Kursintyg
Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som också beskriver kursens innehåll.

Våra kursledare är utbildade och diplomerade hos PREVENT.

Logotyp ID06 kompetensdatabas

Registrering hos ID06 kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

AFA- Logga

Branschutbildarna är godkända AFA-utbildningsanordnare. Du kan få upp till 70% av kursavgiften i bidrag när du går en arbetsmiljöutbildning hos oss!