BAS P/BAS U – Dag 2 – Fördjupning

E-learning

E-kurs för dig som gjort BAS P/ BAS U Grund men känner att du vill få mer praktiska råd, tips, tabeller, modeller som underlättar ditt arbete ute i verkligheten. Tidsåtgång 3-6 timmar. BRÅTTOM? Betala med Swish, kort eller Klarna så kan du starta din kurs inom 2 minuter.

Klicka på videon nedan för en kort presentation av kursen.

                               

E-learning
Illustration av kurstyp
AFA Försäkring Logotype

Du kan få 50 - 70 % och upp till 90% av kursavgiften betald för våra BAM och BAS P/U-kurser. Ring oss 0250-911 00 eller mejla: info@branschutbildarna.se så hjälper dig med din ansökan. En ren rutinsak.

Logo för ID06 kompetensdatabas

Innehåll

I fördjupningskursen går vi igenom:
Riskbedömning – olika metoder och diskussion om riskområden
Arbetsberedning
Modeller för samordning
Genomgång av olika mallar och verktyg på internet
Viktiga roller inom bygg och anläggning, byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U
Grundläggande principer
Överträdelser / straff /sanktionsavgifter
Kortare genomgång av nyheter inom byggarbetsmiljölagstiftningen.
Roller & ansvar
Riskfyllda arbeten - Åtgärder
Kort om viktiga AFS:ar/arbete
Systematiskt Arbetsmiljöarbete – för alla på byggarbetsplatsen
Belastningsergonomi
Kemikalier och Asbest
Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
Maskiner och tekniska anordningar
Uppbyggnad av arbetsmiljöplan (AMP)
Förevisning och diskussion kring mall för arbetsmiljöplan

Målsättning

Efter kursen har du:
Fördjupade kunskaper om aktuella och nya föreskrifter
Större självsäkerhet i din funktion som BAS P/BAS U
Tillgång till mallar, blanketter och länkar
Uppdaterade kunskaper om aktuella och nya föreskrifter

Förteckning över självstudiematerial som ingår i kurserna BAS P/U - E-learning och BAS P/U - Självstudiekurs.

Kursintyg
Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som också beskriver kursens innehåll.