BAS P/BAS U – Uppdatering

Videokurs

För dig som behöver uppdatera dina kunskaper och samtidigt erhålla ett nytt BAS P / BAS U-kompetensintyg.

Videokurs

Få 70% rabatt med AFA-stöd

Du kan få 70% av kursavgiften betald från AFA. Vi hjälper dig med din ansökan. En ren rutinsak. Slå oss en signal på 0250-911 00 eller mejla oss på: [email protected]

ID06 kompetensdatabas

Videokursen består av inspelade lärarledda lektioner. Efter varje lektion behöver du besvara ett antal kontrollfrågor för att komma vidare till nästa lektion. Du kan repetera varje lektion, spola fram och tillbaka obegränsat.  

Innehåll

BAS P / BAS U Uppdatering VIDEOKURS
Introduktion
Lagstiftningen i stort – vilka regelverk behöver vi förhålla oss till
Väsentliga delar i Arbetsmiljölagen
Ansvar
Viktiga roller inom bygg och anläggning, byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U
Grundläggande principer
Överträdelser / straff /sanktionsavgifter
Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3
Roller & ansvar
Arbetsmiljöplan (AMP)
Riskfyllda arbeten - Åtgärder
Kort om viktiga AFS:ar/arbete
Systematiskt Arbetsmiljöarbete – för alla på byggarbetsplatsen
Belastningsergonomi
Kemikalier och Asbest
Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
Arbete på höjd
Fysikaliska faktorer (buller och vibrationer)
Maskiner och tekniska anordningar
Ras/schakt
Uppbyggnad av arbetsmiljöplan (AMP)
Förevisning och diskussion kring mall för arbetsmiljöplan
Kunskapsprov

Mål

Efter kursen ska du ha kännedom om
Fördjupade kunskaper om aktuella och nya föreskrifter
Större självsäkerhet i din funktion som BAS P/BAS U
Aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket med fokus på nyheter
Arbetsmiljölagen för BAS P och BAS U

Förteckning över ingående studiematerial

Kursintyg
Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som också beskriver kursens innehåll.