BAS P/BAS U Fördjupning

Lärarledd distanskurs

För BAS-P/BAS-U eller byggherre som behöver fördjupa och/eller uppdatera sina kunskaper. Den här utbildningen uppdateras kontinuerligt med de senaste lagändringarna och arbetsmiljöföreskrifterna från Arbetsmiljöverket.

Lärarledd distanskurs

Distanskurs innebär att du deltar i din kurs via din dator eller surfplatta. Internetuppkoppling och kamera krävs. Du kan ställa frågor, vara aktiv i diskussioner och delta tillsammans i grupparbeten som om du vore på plats. Ditt digitala kursintyg / certifikat mejlas ut till din e-post omgående efter genomförd kurs.

Innehåll

BAS P / BAS U Fördjupning distanskurs
Introduktion
Lagstiftningen i stort – vilka regelverk behöver vi förhålla oss till
Väsentliga delar i Arbetsmiljölagen
Ansvar
Viktiga roller inom bygg och anläggning, byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U
Grundläggande principer
Överträdelser / straff /sanktionsavgifter
Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3
Roller & ansvar
Arbetsmiljöplan (AMP)
Riskfyllda arbeten - Åtgärder
Kort om viktiga AFS:ar/arbeten
Table DataSystematiskt Arbetsmiljöarbete – för alla på byggarbetsplatsen
Belastningsergonomi
Kemikalier och Asbest
Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
Arbete på höjd
Fysikaliska faktorer (buller och vibrationer)
Maskiner och tekniska anordningar
Ras/schakt
Uppbyggnad av arbetsmiljöplan (AMP)
Förevisning och diskussion kring mall för arbetsmiljöplan
Kunskapsprov

Mål

Efter kursen ska du ha kännedom om
Fördjupade kunskaper om aktuella och nya föreskrifter
Större självsäkerhet i din funktion som BAS P/BAS U
Möjlighet att nätverka med andra i samma funktion
Praktiska exempel, grupparbeten, diskussioner och föreläsningar
Aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket med fokus på nyheter
Arbetsmiljölagen för BAS P och BAS U

Tidsschema

Hålltider
09.00 Start
Introduktion
09.45 Fika
Sektion 1
11.30–12.15 Lunch
Sektion 2
14.30 Fika
Sektion 3
15.30-16.00 Slutprov & Avrundning
Kursintyg
Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som också beskriver kursens innehåll.

Förkunskap

Du bör gått en av våra grundutbildningar eller ha motsvarande kunskap för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Registrering hos ID06 kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

AFA- Logga

Branschutbildarna är godkända AFA-utbildningsanordnare. Du kan få upp till 70% av kursavgiften i bidrag när du går en arbetsmiljöutbildning hos oss!