BAS P/BAS U Fördjupning

Lärarledd distanskurs

Den här kursen är framtagen speciellt för dig som gått en BAS P/ BAS U kurs tidigare men känner att du vill få mer praktiska råd, tips, tabeller, modeller som underlättar ditt arbete ute i verkligheten eller bara känna dig säkrare och tryggare i din roll som BAS?

Lärarledd distanskurs

ID06 kompetensdatabas

Innehåll

BAS P / BAS U Fördjupning distanskurs
Introduktion
Lagstiftningen i stort – vilka regelverk behöver vi förhålla oss till
Väsentliga delar i Arbetsmiljölagen
Ansvar
Viktiga roller inom bygg och anläggning, byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U
Grundläggande principer
Överträdelser / straff /sanktionsavgifter
Roller & ansvar
Riskfyllda arbeten - Åtgärder
Uppbyggnad av arbetsmiljöplan (AMP)
Förevisning och diskussion kring mall för arbetsmiljöplan / riskanalyser
Kort om viktiga AFS:ar/arbeten
Table DataSystematiskt Arbetsmiljöarbete – för alla på byggarbetsplatsen
Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
Kunskapsprov

Förkunskap

Du bör gått BAS P/U Grund för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Mål

Efter kursen ska du ha kännedom om
Fördjupade kunskaper om aktuella och nya föreskrifter
Större självsäkerhet i din funktion som BAS P/BAS U
Möjlighet att nätverka med andra i samma funktion
Praktiska exempel, grupparbeten, diskussioner och föreläsningar
Aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket med fokus på nyheter
Arbetsmiljölagen för BAS P och BAS U
Hålltider
09.00 Start
Introduktion
09.45 Fika
Sektion 1
11.30–12.15 Lunch
Sektion 2
14.30 Fika
Sektion 3
15.30-16.00 Slutprov & Avrundning
Kursintyg
Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som också beskriver kursens innehåll.
Logotyp ID06 kompetensdatabas

Registrering hos ID06 kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

AFA- Logga

Branschutbildarna är godkända AFA-utbildningsanordnare. Du kan få upp till 70% av kursavgiften i bidrag när du går en arbetsmiljöutbildning hos oss!