BAS P/BAS U Grund

Lärarledd distanskurs

Kursen vänder sig till den som saknar eller behöver uppdatera sitt utbildningsbevis / certifikat för BAS P / BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare.

Lärarledd distanskurs

Få 70% rabatt med AFA-stöd

Du kan få 70% av kursavgiften betald från AFA. Vi hjälper dig med din ansökan. En ren rutinsak. Slå oss en signal på 0250-911 00 eller mejla oss på: [email protected]

ID06 kompetensdatabas

Innehåll

BAS P/BAS U Grund - Lärarledd distanskurs
Bakgrund & Statistik
Var uppträder riskerna m a p olyckor och arbetssjukdomar
Lagstiftningen i stort
Hur samverkar EU:s lagstiftning med arbetsmiljölag, arbetsmiljöförordning och föreskrifter
Viktiga roller inom bygg och anläggning, byggherre, arbetsgivare, BAS P och BAS U
Ansvar
Grundläggande principer
Överträdelser / straff /sanktionsavgifter
Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3
Definition av bygg- och anläggningsarbete
Roller & ansvar
Arbetsmiljöplan
Riskfyllda arbeten
Kort om viktiga AFS:ar
Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Belastningsergonomi
Asbest
Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
Arbete på höjd
Kemiska arbetsmiljörisker
Buller
Lyftanordningar och lyftredskap
Maskiner
Ras/schakt

Mål

Efter kursen ska du ha kännedom om
Praktiska kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna så du kan agera Byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) vid bygg- och anläggningsarbeten.
Kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.
Vi visar dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande samt hur och var du söker mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete.
Vilket ansvar som åläggs byggherre respektive beställare.
Elektroniska dokument / mallar som du kan använda i ditt arbete som BAS-P och BAS-U kan mejlas vid begäran vid avklarad kurs.

Tidschema

Hålltider för heldagskurs i BAS P / BAS U
09.00 Start
Introduktion
09.45 Fika
Sektion 1
11.30–12.15 Lunch
Sektion 2
14.30 Fika
Sektion 3
15.30-16.00 Slutprov & Avrundning
Sluttid beror på engagemang och frågeställningar. Tiderna är ungefärliga. Utöver de ”riktiga” pauserna tar vi även ett antal korta bensträckare under dagen.

Förteckning över ingående studiematerial