Bas P/U lärarledd

Kursbeskrivning

Det här är en lärarledd kurs som hålls online via en utbildningsplattform.  Som deltagare ser och hör du kursledaren och har även möjlighet att ställa frågor. Deltagare kan befinna sig var som helst geografiskt sett där det finns en stabil internetuppkoppling. Deltagande i kursen fungerar utmärkt både via smartphone och dator/laptop. O.B.S. NY KURS VARJE TISDAG JÄMNA VECKOR.

Inför denna kurs behöver du ingen tidigare utbildning eller erfarenhet inom ämnet. Det ingår även skriftligt studiematerial som du kan använda för att söka information i och studera. Har du några frågor under kursens gång är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kursen ger dig:

 1. Praktiska kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna så du kan agera byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) vid bygg- och anläggningsarbeten.
 2. Kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.
 3. Vi visar dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande samt hur och var du söker mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete.
 4. Vilket ansvar som åläggs byggherre respektive beställare.

Kursintyg

Efter genomförd kurs erhåller du ett kursintyg som beskriver kursens innehåll och din godkända BAS P/BAS U-kompetens.

Kursplan för BAS-P/BAS-U – Grund

Utbildningen är utformad i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendation om innehåll för en utbildning i BAS-P och BAS-U.  Utbildningen kan till viss del anpassas efter deltagarnas önskemål under kursdagen. Frågor och kommentarer uppmuntras.

 • Bakgrund & Statistik
 • Var uppträder riskerna m a p olyckor och arbetssjukdomar?
 • Lagstiftningen i stort.
 • Hur samverkar EUs lagstiftning med arbetsmiljölag, arbetsmiljöförordning och föreskrifter?

Arbetsmiljölagen

 • Viktiga roller inom bygg och anläggning (bl a byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U)
 • Ansvar
 • Grundläggande principer

Överträdelser / straff /sanktionsavgifter

Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3

 • Definition av bygg- och anläggningsarbete
 • Roller & ansvar
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskfyllda arbeten

Kort om viktiga AFS:ar/arbeten

 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Belastningsergonomi
 • Asbest
 • Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
 • Arbete på höjd
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller
 • Lyftanordningar och lyftredskap
 • Maskiner
 • Ras/schakt

Demonstration och förevisning av mall för arbetsmiljöplan.

Hålltider för dagen

09.00 Start

09.45  Fika

11.30–12.15  Lunch

14.30 Fika

15.30 – 16.00 Avrundning

Sluttid beror på engagemang och frågeställningar. Tiderna är ungefärliga. Utöver de ”riktiga” pauserna tar vi även ett antal korta bensträckare under dagen.  

3 300 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.