Kursbeskrivning

Kursen BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till den som ska verka som BAS P eller BAS U men saknar utbildningsbevis / certifikat.

Kursen uppdateras kontinuerligt med de senaste lagändringarna och arbetsmiljöföreskrifterna från Arbetsmiljöverket. Denna BAS P / BAS U – Grundkurs kräver ingen tidigare utbildning eller erfarenhet men kursen BAM Bättre arbetsmiljö rekommenderas starkt för den som saknar tidigare arbetsmiljöutbildning.

Vad innebär en lärarledd kurs distansutbildning?

En ”lärarledd distansutbildning” hålls online via en utbildningsplattform. När du går en lärarledd distansutbildning hos Branschutbildarna får du samma höga kvalitet på undervisningen som under våra klassrumsutbildningar. Du får träffa våra erfarna lärare och engagerade klasskamrater, som bidrar med både erfarenhetsutbyte och energi. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt och smidigt det är.

Så här går det till!

Du beställer kursen. Vi mejlar ut en länk till dig. När kursen börjar klickar du på länken via din dator, mobil eller surfplatta och sen är det bara att hänga med.

Kursen ger dig:

 1. Praktiska kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna så du kan agera Byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) vid bygg- och anläggningsarbeten.
 2. Kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.
 3. Vi visar dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande samt hur och var du söker mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete.
 4. Vilket ansvar som åläggs byggherre respektive beställare.

Kursintyg

Efter genomförd kurs erhåller du ett kursintyg som beskriver kursens innehåll och din godkända BAS P/BAS U-kompetens.

Efter genomgången och godkänd kurs hjälper vi dig att registrera din behörighet i ID06 utan extra kostnad.

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Kompetensöverföring till ID06 om samtycke lämnats
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum

För den här utbildningen kan du få upp till 70% ersättning av kursavgiften genom AFA Försäkring. Läs mer om stöd för arbetsmiljöutbildning HÄR


Bemannad kundservice.

Kursdeltagare har fri tillgång till vår bemannade kundservice via mejl, chat och telefon före, under och även efter det att kursen är avslutad.


Kursplan för BAS-P/BAS-U – Grund på distans.

Utbildningen är utformad i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendation om innehåll för en utbildning i BAS-P och BAS-U.  Utbildningen kan till viss del anpassas efter deltagarnas önskemål under kursdagen. Frågor och kommentarer uppmuntras.

 • Bakgrund & Statistik
 • Var uppträder riskerna m a p olyckor och arbetssjukdomar?
 • Lagstiftningen i stort.
 • Hur samverkar EUs lagstiftning med arbetsmiljölag, arbetsmiljöförordning och föreskrifter?

Arbetsmiljölagen

 • Viktiga roller inom bygg och anläggning (bl a byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U)
 • Ansvar
 • Grundläggande principer

Överträdelser / straff /sanktionsavgifter

Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3

 • Definition av bygg- och anläggningsarbete
 • Roller & ansvar
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskfyllda arbeten

Kort om viktiga AFS:ar/arbeten

 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Belastningsergonomi
 • Asbest
 • Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
 • Arbete på höjd
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller
 • Lyftanordningar och lyftredskap
 • Maskiner
 • Ras/schakt

Demonstration och förevisning av mall för arbetsmiljöplan.

Hålltider för dagen

09.00 Start

09.45  Fika

11.30–12.15  Lunch

14.30 Fika

15.30 – 16.00 Avrundning

Sluttid beror på engagemang och frågeställningar. Tiderna är ungefärliga. Utöver de ”riktiga” pauserna tar vi även ett antal korta bensträckare under dagen.  

3 300 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.