BAS P / BAS U – Uppdatering

Självstudiekurs med tentamen

O.B.S. - Bara för dig som har gått en BAS P/BAS U-kurs tidigare men saknar eller vill uppdatera ditt kursintyg. Självstudiematerial, tentamen och kursintyg ingår i priset. Tidsåtgång 3-5 timmar. BRÅTTOM? Betala med Swish, kort eller Klarna så kan du starta din kurs inom 2 minuter.

(This course is also available in English)

Självstudiekurs
Illustration av kurstyp

En självstudiekurs innebär att du läser in studiematerialet på egen hand och gör ett kunskapsprov efter varje delavsnitt. 

This course is also available in English

 

Innehåll

BAS P / BAS U - GRUND Självstudiekurs
Bakgrund & Statistik
Var uppträder riskerna m a p olyckor och arbetssjukdomar
Lagstiftningen i stort
Hur samverkar EUs lagstiftning med arbetsmiljölag, arbetsmiljöförordning och föreskrifter
Arbetsmiljölagen (AML)
Viktiga roller inom bygg och anläggning, byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U
Ansvar - Grundläggande principer
Överträdelser / straff /sanktionsavgifter
Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3
Definition av bygg- och anläggningsarbete
Roller & ansvar
Arbetsmiljöplan
Riskfyllda arbete
Kort om viktiga AFS:ar
Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Belastningsergonomi
Asbest
Arbete på höjd
Kemiska arbetsmiljörisker
Buller
Lyftanordningar och lyftredskap
Maskiner
Ras/schakt

Mål

Efter kursen ska du ha kännedom om
Praktiska kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna så du kan agera Byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) vid bygg- och anläggningsarbeten.
Kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.
Vi visar dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande samt hur och var du söker mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete.
Vilket ansvar som åläggs byggherre respektive beställare.
Elektroniska dokument / mallar som du kan använda i ditt arbete som BAS-P och BAS-U kan mejlas vid begäran vid avklarad kurs.
Kursintyg
Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som också beskriver kursens innehåll.

Kortfakta

Förteckning över självstudiematerial som ingår i kurserna BAS P/U - E-learning och BAS P/U - Självstudiekurs.

Logotyp ID06 kompetensdatabas

Registrering hos ID06 kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

AFA Försäkring Logotype

Branschutbildarna är godkända AFA-utbildningsanordnare. Du kan få upp till 70% av kursavgiften i bidrag när du går en arbetsmiljöutbildning hos oss!