Kursbeskrivning BAS P/BAS U Grund. Onlineutbildning.

(Onlineutbildning =  Kurser du kan gå när du vill från dator eller surfplatta)

Kursen kräver ingen tidigare utbildning eller erfarenhet men kursen BAM Bättre arbetsmiljö rekommenderas starkt för den som saknar tidigare arbetsmiljöutbildning.

Onlineutbildningen är en inspelning av vår lärarledda Bas P/U-grund i klassrum . Den består av ett antal lektioner där du efter varje lektion behöver besvara några kontrollfrågor innan du går vidare till nästa lektion. Kursen kan du genomföra hemma, på arbetet eller vart som helst där du har stabil internetuppkoppling. Logga in via din laptop, surfplatta eller smartphone. Du har access till kursen i 60 dagar.

Fördelar med att välja en onlineutbildning.

Utbildningen kan du göra när du har tid. Hemma, på arbetet eller var som helst där du har stabil internetuppkoppling. Den är uppdelad i ett antal fristående videolektioner där varje lektion är mellan 11 och 23 minuter. Du kan spola fram och tillbaka i lektionerna och repetera varje lektion så många gånger du vill. Efter varje lektion behöver du besvara några kontrollfrågor innan du går vidare till nästa lektion. Om du svarar du fel på någon fråga så är det bara att göra ett nytt försök. Du får svara fel tills du svarar rätt utan begränsning. Kursen tar i genomsnitt en dag att genomföra men du har 60 dagar på dig och kan under dessa dagar spola fram och tillbaka i lektionerna och repetera varje lektion så många gånger du vill och hinner.

Digitalt klassrum

Denna onlineutbildning har digitalt utbildningsmaterial som du som kund får tillgång till via ditt personliga konto på MinaSidor

Förteckning över självstudiematerial som ingår i kursen

Kursen ger dig

 1. Praktiska kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna så du kan agera Byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U) vid bygg- och anläggningsarbeten.
 2. Kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.
 3. Vi visar dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande samt hur och var du söker mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete.
 4. Vilket ansvar som åläggs byggherre respektive beställare.
 5. Elektroniska dokument / mallar som du kan använda i ditt arbete som BAS-P och BAS-U kan mejlas vid begäran vid avklarad kurs.

Kortfakta

 • Inspelat videomaterial samt självstudiematerial ingår.
 • Deltagare har tillgång till kursen i 60 dagar. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
 • Effektiv lektionstid 4 timmar fördelade på 18 lektioner som motsvarar en dag (8 tim) lärarledd fysisk utbildning.

Kursintyg

Efter genomförd kurs erhåller du ett kursintyg som beskriver kursens innehåll och din godkända BAS P/BAS U-kompetens.

Efter genomgången och godkänd kurs hjälper vi dig att registrera din behörighet i ID06 utan extra kostnad.

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Kompetensöverföring till ID06 om samtycke lämnats
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum

För den här utbildningen kan du söka ersättning hos AFA Försäkring. Läs mer om stöd för arbetsmiljöutbildning HÄR


Bemannad kundservice.

Kursdeltagare har fri tillgång till vår bemannade kundservice via mejl, chat och telefon före, under och även efter det att kursen är avslutad.


Kursplan för BAS-P/BAS-U – Grund

Utbildningen är utformad i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendation om innehåll för en utbildning i BAS-P och BAS-U.  Utbildningen kan till viss del anpassas efter deltagarnas önskemål under kursdagen. Frågor och kommentarer uppmuntras.

 • Bakgrund & Statistik
 • Var uppträder riskerna m a p olyckor och arbetssjukdomar?
 • Lagstiftningen i stort.
 • Hur samverkar EUs lagstiftning med arbetsmiljölag, arbetsmiljöförordning och föreskrifter?

Arbetsmiljölagen

 • Viktiga roller inom bygg och anläggning (bl a byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U)
 • Ansvar
 • Grundläggande principer

Överträdelser / straff /sanktionsavgifter

Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3

 • Definition av bygg- och anläggningsarbete
 • Roller & ansvar
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskfyllda arbeten

Kort om viktiga AFS:ar/arbeten

 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Belastningsergonomi
 • Asbest
 • Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
 • Arbete på höjd
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller
 • Lyftanordningar och lyftredskap
 • Maskiner
 • Ras/schakt

Kursen ger dig kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt. Vi visar dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande. Samt hur och var du söker mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete. Kursen går även igenom det ansvar som åläggs byggherre respektive beställare.

3 200 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.