Bas P/U och BAM online

O.B.S. – Ny kurs inspelad juni 2021. Med de senaste föreskrifterna där man reglerar BAS-Ps arbete; bl.a.

  • Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) 

Videokursen är en kopia av vår lärarledda livestreamade kurs. Kursen är uppdelad i 18 lektioner där du efter varje lektion ska besvara några kontrollfrågor innan du kommer vidare till nästa lektion. Kursen kan du genomföra hemma, på arbetet eller vart som helst där du har stabil internetuppkoppling. Logga in via din laptop, surfplatta eller smartphone. Kursen tar i genomsnitt en dag att genomföra. Dock har du alltid access till kursen i 60 dagar.

Kursen ger dig kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt. Vi visar dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande. Samt hur och var du söker mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete. Kursen går även igenom det ansvar som åläggs byggherre respektive beställare.

I den här BAS P/U-kursen ingår det även skriftligt studiematerial som du kan använda för att söka information i och studera. Har du några frågor under kursens gång är du alltid välkommen att kontakta oss

Kortfakta

  • Inspelat videomaterial samt självstudiematerial ingår.
  • Deltagare har tillgång till kursen i 60 dagar. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
  • Effektiv lektionstid 4 timmar fördelade på 18 lektioner som motsvarar en dag (8 tim) lärarledd fysisk utbildning.
  • Efter genomförd kurs kan deltagare ladda hem sitt kursintyg omgående.

Förteckning över självstudiematerial BAS

3 200 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.