Bättre Arbetsmiljö – Handbok BAM

Bättre Arbetsmiljö – Handbok BAM

390,00 kr ex. moms

Det här är en omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken används som kursmaterial i vår utbildning BAM Bättre Arbetsmiljö.

Den är också användbar för att hantera många olika typer av arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, både fysiska och psykosociala. Om man behöver ytterligare kunskap inom ett specifikt område finns hänvisningar till fördjupningslitteratur och webbsidor.

Exempel på ämnen som tas upp i boken är samverkan, ansvar och roller, lagstiftning, EU-regler, systematiskt arbetsmiljöarbete, friskvård, stress, alkohol och andra droger, hot och våld, diskriminering, konflikter, friskfaktorer, arbetslokaler, belysning, ventilation, vibrationer, buller, belastningsergonomi, kemiska och biologiska hälsorisker, elektrisk och magnetisk strålning, personlig skyddsutrustning, arbetsskador och rehabilitering.

Pris

390 kr

SKU: 114 Categories: ,