Entreprenadjuridik grund AB04/ABT06

Lärarledd distanskurs

Livestreamad kurs online där du har möjlighet att ställa frågor till kursledaren. Här synar vi avtalen AB 04 och ABT 06.                             Kursböckerna AB04 och ABT06 ingår i kursavgiften.  

Lärarledd distanskurs
Illustration av kurstyp

Entreprenadjuridik via E-learning –  Studera när Du har tid 

  1. Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06 – Grundkurs – Introduktionspris – 2 480 kronor – Läs mer och boka

  2. Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06 – Fördjupningskurs – Introduktionspris – 2 480 kronor Läs mer och boka

  3. Entreprenadjuridik – Intressanta rättsfall inom entreprenadrätten – Introduktionspris – 2 480 kronorLäs mer och boka

  4. Entreprenadjuridik ABK 09 – Konsultavtal i byggbranschen – Introduktionspris – 2 480 kronor – Läs mer och boka

Innehåll

Entreprenadjuridik AB 04 / ABT 06
Behov av entreprenadföreskrifter
Entreprenadformen totalentreprenad
Utformning av förfrågningshandlingar
Funktionskrav, tekniska lösningar, referensobjekt, reservationer
Koppling till AMA AF 12
Genomgång av ABT 06
Speciellt att tänka på - för beställare, entreprenörer, konsulter/ projektörer, besiktningsmän
Hur styr ABT 06 ekonomin i en entreprenad / projekt?
Garantier och garantitider
ÄTA-arbete förekommer i nästan alla entreprenader. Vi går igenom förutsättningar och hur du kan agera.
Kontroll och besiktning i totalentreprenad

Entreprenadjuridik för vem?

Alla inom bygg och anläggning med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik.  Ingen tidigare utbildning eller erfarenhet krävs.

Introduktion

Behöver du bättre kunskaper i byggandets juridiska spelregler? Detta kan ha avgörande betydelse för dig som entreprenör inom bygg och anläggning. Tekniska och juridiska projekthandlingar blir allt vanligare och kunskap om hur man hanterar frågor som ÄTA, tider, ansvar med mera är väldigt viktigt. 

Grundkursen ger dig  kunskaper i entreprenadjuridik, så att du kan bevaka ditt företags rättigheter och förstå dess skyldigheter. I dagens affärsklimat blir det allt viktigare att förstå juridisk risk såväl vilka möjligheter och rättigheter man har.

Kursens tyngdpunkt ligger på de viktigaste bestämmelserna i AB 04. 

En översiktlig genomgång kommer även göras av ABT 06 samt utvalda bestämmelser i underentreprenadavtalen AB-U 07 och ABT-U 07.  Denna kurs kommer ge dig förståelse för standardavtalens uppbyggnad så att du får en magkänsla för när du behöver tillämpa dem och hur du ska gå tillväga.

Kursbeskrivning Entreprenadjuridik

PDF med detaljerad information om vår grundkurs.
Kursintyg
Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som också beskriver kursens innehåll.

Mål

Denna kurs ger dig kännedom om
Grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik vad gäller AB 04
Översiktliga kunskaper vad gäller ABT 06 samt AB-U 07 och ABT-U 07
Hur standardavtalen fungerar så att du kan tolka och tillämpa standardavtalen i ditt dagliga arbete.
Hur man ökar lönsamhet och minskar risk genom kunskap om juridiken som påverkar din entreprenad.

Inriktning

Denna kurs riktar sig till dig som är beställare, entreprenör, konsult/projektledare, besiktningsman eller till dig som på annat sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridik. Kursen utgår från AB 04 samt ABT 06 och skillnaderna däremellan.

Kursen är praktiskt inriktad för att du som deltagare ska få en grundförståelse för entreprenadjuridik utan att vi gräver ned oss i detaljerna.

En kurs i entreprenadjuridik kan vara avgörande
En kurs i entreprenadjuridik kan vara avgörande för dig som bygg- eller anläggningsentreprenör.

Företagsanpassade kurser.

Alla våra kurser kan anpassas till er unika verksamhet. Vi hjälper er att sätta ihop ett eget kurspaket där vi tillsammans kombinerar och skapar en helt unik utbildning som är utformad och skräddarsydd till er verksamhet och era unika behov. Vi gör gärna kurserna på ert företag eller på distans via webben. Ni väljer. 

Interna, företagsanpassade utbildningar är väldigt uppskattade av flera skäl.

De ger ofta underlag till bra diskussioner. Olika enheter får chansen att lära känna varandra vilket höjer vi-känslan i företaget och skapar goda förutsättningar för bättre samarbete i framtiden.

Kontakta oss för mer information och offert på en kurs i entreprenadjuridik bara för er.

Standardavtal som berör entreprenader

 
AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader
Avsedda att användas vid entreprenader där beställaren ansvarar för projektering och entreprenören för utförande (utförandeentreprenader). 
 
ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten

Avsedda att användas vid entreprenader där entreprenören i förhållande till beställaren ansvarar för projektering och utförande (totalentreprenader).

AB-U 07 – Allmänna bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader

Tillägg till AB 04 som avser förhållandet mellan underentreprenör och dennes uppdragsgivare.