Bas P/U lärarledd

För vem

Alla inom bygg- och anläggningssektorn med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik. Ingen tidigare utbildning eller erfarenhet krävs.

Var

Detta är en livestreamad lärarledd distanskurs. Kursen görs online via TEAMS utbildningsplattform. Delta med din mobil, dator eller surfplatta.

Introduktion

Behöver du bättre kunskaper i byggandets juridiska spelregler? Att ha detta kan vara av avgörande betydelse för dig som bygg- eller anläggningsentreprenör. De tekniska och juridiska projekthandlingarna har en tendens att bli fler och kunskap om hur man hanterar frågor som ÄTA, tider, ansvar med mera är väldigt viktigt.

Genom grundkursen får du som kursdeltagare grundläggande entreprenadjuridiska kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter. Utbildningens tyngdpunkt ligger på de viktigaste bestämmelserna i AB 04. En översiktlig genomgång kommer även göras vad gäller ABT 06 samt utvalda bestämmelser i underentreprenadavtalen AB-U 07 och ABT-U 07. Syftet är att du som kursdeltagare ska få en förståelse för standardavtalens systematik, en magkänsla för när du behöver tillämpa dem och hur du då ska gå tillväga.

Innehåll

  • Avtalsrätt
  • Entreprenadformer
  • Upphandlingsformer
  • Ersättningsformer
  • AB 04
  • ABT 06
  • ÄTA- arbeten


Företagsanpassade utbildningar.

Större delen av våra utbildningar kan erbjudas som intern, företagsanpassad utbildning i klassrum eller på distans. I stället för att era medarbetare ska resa till utbildningen kan vi komma direkt till er. Kanske har ni någon lämplig lokal, alternativt att vi kommer till någon av er utvald konferenslokal. Vi hjälper även till att ordna konferenslokal utan extra kostnad.

Skräddarsydda kurser för ditt företag.

Vi skräddarsyr kurser till ditt företag baserat på ert företagsinterna system, era mallar och er unika företagskultur.

Vi kan också hjälpa er att sätta ihop ett eget kurspaket där vi tillsammans kombinerar och plockar valda delar från våra olika kurser och skapar en helt unik utbildning som är utformad och skräddarsydd till er verksamhet och era unika behov.

Interna, företagsanpassade utbildningar är väldigt uppskattade av flera skäl. De ger ofta underlag till bra diskussioner. Olika enheter får chansen att lära känna varandra vilket höjer vi-känslan i företaget och möjliggör bättre samarbete i framtiden.

Kontakta oss för mer information/offert på företagsanpassade kurser.

3 900 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.