Entreprenadjuridik AB 04 / ABT 06

1 dags kurs på distans

För alla inom bygg och anläggning med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik. Ingen tidigare utbildning eller erfarenhet krävs för denna kurs.

Lärarledd distanskurs

Distanskurs innebär att du deltar i din kurs via din dator eller surfplatta. Internetuppkoppling och kamera krävs. Du kan ställa frågor, vara aktiv i diskussioner och delta tillsammans i grupparbeten som om du vore på plats. Ditt digitala kursintyg / certifikat mejlas ut till din e-post omgående efter genomförd kurs.

Innehåll

Entreprenadjuridik AB 04 / ABT 06
Behov av entreprenadföreskrifter
Entreprenadformen totalentreprenad
Utformning av förfrågningshandlingar
Funktionskrav, tekniska lösningar, referensobjekt, reservationer
Koppling till AMA AF 12
Genomgång av ABT 06
Speciellt att tänka på - för beställare, entreprenörer, konsulter/ projektörer, besiktningsmän
Hur styr ABT 06 ekonomin i en entreprenad/ett projekt?
Garantier, garantitider
ÄTA-arbete, förändringar - förutsättningar
Kontroll och besiktning i totalentreprenader

För vem

Alla inom bygg och anläggning med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik. 

Ingen tidigare utbildning eller erfarenhet krävs.

Introduktion

Behöver du bättre kunskaper i byggandets juridiska spelregler? Detta kan ha avgörande betydelse för dig som entreprenör inom bygg och anläggning. Tekniska och juridiska projekthandlingar blir allt vanligare och kunskap om hur man hanterar frågor som ÄTA, tider, ansvar med mera är väldigt viktigt.

Grundkursen ger dig grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik, så att du kan bevaka ditt företags rättigheter och förstå dess skyldigheter. 

Utbildningens tyngdpunkt ligger på de viktigaste bestämmelserna i AB 04. 

En översiktlig genomgång kommer även göras vad gäller ABT 06 samt utvalda bestämmelser i underentreprenadavtalen AB-U 07 och ABT-U 07.  Kursen kommer ge dig förståelse för standardavtalens uppbyggnad så att du får en magkänsla för när du behöver tillämpa dem och hur du ska gå tillväga.

Kursbeskrivning Entreprenadjuridik

PDF med detaljerad information om både vår grund- och fördjupningskurs.

Mål

Efter kursen ska du ha kännedom om
Grundläggande kunskaper vad gäller AB 04
Översiktliga kunskaper vad gäller ABT 06 samt AB-U 07 och ABT-U 07
En förståelse för systematiken, tolkning och tillämpning av standardavtalen
Ökad lönsamhet

Inriktning

Kursen riktar sig till dig som är beställare, entreprenör, konsult/projektledare, besiktningsman eller till dig som på annat sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridik. Kursen utgår från AB 04 samt ABT 06 och skillnaderna däremellan.

En kurs i entreprenadjuridik kan vara avgörande
En kurs i entreprenadjuridik kan vara avgörande för dig som bygg- eller anläggningsentreprenör.

Företagsanpassad kurs

Vi skräddarsyr kurser till ditt företag baserat på era behov, era mallar och er unika företagskultur.

Vi kan också hjälpa er att sätta ihop ett eget kurspaket där vi tillsammans kombinerar och plockar valda delar från våra olika kurser och skapar en helt unik kurs. Skräddarsydd till er verksamhet och era unika behov.

Interna, företagsanpassade utbildningar är väldigt uppskattade av flera skäl. De ger ofta underlag till bra diskussioner om. Olika enheter får chansen att lära känna varandra vilket höjer vi-känslan i företaget och möjliggör bättre samarbete i framtiden.

Kontakta oss för mer information och offert på en kurs i entreprenadjuridik bara för er.