Förhandling i krissituationer

Onlineutbildning / Distansutbildning

Förhandling i krissituationer är en utbildning som riktar sig till dig som i ditt yrke kan hamna i situationer där du behöver kunna förhandla med gärningsmän, aktivister, suicidala personer eller psykiskt sjuka människor som befaras bli våldsamma. Utbildningen förklarar vad det innebär att vara first responder, lyfter fram empatins avgörande roll i förhandlingen, ger råd kring vad du bör och inte bör göra samt hur du bör hantera hotfulla situationer där det kan finnas vapen inblandade. Vidare berör utbildningen vad det innebär att ingå i en förhandlingscell och hur arbetsfördelningen ser ut.

Kursbeskrivning

Förhandling i krissituationer – Onlineutbildning / distansutbildning

Utbildningen är fördelad på 7 lektioner om totalt 30 minuter. Detta motsvarar 1/2 dag lärarledd utbildning.

Förhandling i krissituationer är en utbildning som riktar sig till dig som i ditt yrke kan hamna i situationer där du behöver kunna förhandla med gärningsmän, aktivister, suicidala personer eller psykiskt sjuka människor som befaras bli våldsamma. Utbildningen förklarar vad det innebär att vara first responder, lyfter fram empatins avgörande roll i förhandlingen, ger råd kring vad du bör och inte bör göra samt hur du bör hantera hotfulla situationer där det kan finnas vapen inblandade. Vidare berör utbildningen vad det innebär att ingå i en förhandlingscell och hur arbetsfördelningen ser ut.

Pris

1 700,00 kr ex. moms / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.
  • Exempel på krissituationer
  • Empatins roll i förhandlingen
  • Att vara first responder
  • Vad du bör göra i en förhandlingssituation
  • Vad du inte bör göra i en förhandlingssituation
  • Situationer med vapen och hot
  • Att ingå i en förhandlingscell
  • Teoretisk modell över förhandlingen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Förhandling i krissituationer

1. First responder

2. Aktivt lyssnande

3. Vad du bör göra i en förhandlingssituation

4. Vad du inte bör göra i en förhandlingssituation

5. Förhandling i stora ärenden – Arbete i förhandlarcell

6. Teoretisk modell

7. Summering av kursen

Extramaterial

Anteckningar

Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 12 månader du har på dig.

Utbildare

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.