Person som svetsar

Kursbeskrivning

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig som utför brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats rätt kunskap och behörighet. Alla som går utbildningen får tillgång till appen Heta Arbeten. En app som efter utbildningen fungerar som ett verktyg i arbetet och ett stöd i riskbedömningen för heta arbeten. Alla som går behörighetsutbildning Heta Arbeten® har också möjlighet att kostnadsfritt registrera sin behörighet i ID06.

För vem?

Anställda och entreprenörer som ska utföra brandfarliga heta arbeten, vara brandvakt eller skriva tillstånd. Denna utbildning ger dig rätt kunskap och behörighet. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning. 

Utbildningen är relevant för en mängd branscher, exempelvis bygg- och anläggningsföretag, företag i elbranschen, riv- och saneringsföretag, industri, sågverk, VVS, kyl- och ventilationsföretag, hamnar, järnväg, skogsbolag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, kommuner, landsting, skolor, golvläggare, hovslagare och veterinärer med flera.

Gäller arbeten allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning

Mål

Efter genomförd utbildning skall deltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten, så att risken för brand eller annan skada minimeras. Deltagare skall efter genomförd utbildning kunna ge tillstånd för heta arbeten samt vara brandvakt och ha kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga heta arbeten.

Innehåll

Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben

 • Brandkunskap, släckning och utrustning
 • Ansvar, lagar och föreskrifter
 • Brandskyddsorganisation
 • Kontrollblankett
 • Brandfarliga varor
 • Tätskiktsarbete

Kursinformation

 • Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben, kl 07.30 – 16.00. 
 • Utbildningen genomförs av utbildad, godkänd instruktör förHeta Arbeten®
 • Utbildningen kräver av deltagaren att ha tillgång till dator med kamera och internetuppkoppling. 
 • Obligatorisk ID-kontroll.
 • Deltagaren erhåller kurslitteratur innan kursstart samt videolänk och instruktioner via e-post.
 • Godkänd deltagare certifieras och ges behörighet i 5 år. Certifieringen sker genom ett digitalt kunskapstest. 
 • Max antal deltagare: 20 st per kurstillfälle. 

Vi erbjuder också företagsanpassad distansutbildning. Kontakta oss för offert och mer information: [email protected]

 

 

 

 

I denna utbildning ingår registrering i ID-06 kompetensdatabas.

 

Vad säger lagar och regler?

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats är utbildade och har certifikat.

Om reglerna inte följs har försäkringsbolaget rätt att göra ett avdrag på skadeersättningen. Avdraget beror på hur allvarliga försummelserna varit och dina försäkringsvillkor.

» Läs om Säkerhetsregler för Heta Arbeten SBF HA-001 här.
» Läs om frågor och svar för Heta Arbeten Här.

 

Certifikat/intyg

Efter avslutad utbildning och godkänt resultat erhåller deltagare certifikat.

Varför certifiering?

Försäkringsvillkoren hänvisar till säkerhetsreglerna för Heta Arbeten och det ställer krav på att Heta Arbeten ska utföras av behörig hetarbetare. En av konsekvenserna för att inte vara certifierad om olyckan är framme är reducerad skadeersättning från försäkringsbolaget. Att vara certifierad är också ett vanligt krav i upphandlingar. Andra fördelar är:

 • Trygga och säkra arbetsplatser
 • Minskad risk för bränder och påföljande skador
 • Kunskap i att identifiera risker och göra riskbedömningar

Så här fyller du i anmälan till kursen

1.   Fyll i namn och unik e-post för alla personer som ska göra kursen
2.   Klicka på ”Gå vidare till betalning”
3.   Fyll i ev. rabattkod
4.   Välj om du vill betala med Klarna eller faktura från Branschutbildarna
5.   Fyll i beställarens / betalarens faktureringsuppgifter.
6.   Klicka på ”Slutför”
7.   Inloggningsuppgifter till tentamen mejlas ut till din e-post omgående vid betalning via Klarna.
8.   Vid fakturabetalning mejlar vi ut inloggningsuppgifter omgående om du är en betrodd kund utan betalningsanmärkningar. I annat fall inväntar vi din betalning innan inloggningsuppgifter skickas ut.
9.   Logga in och genomför tentamen. Ditt digitala kursintyg mejlas ut omgående efter godkänt resultat

 

 

2 975 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.