Konflikthantering – Förståelse för konfliktens natur – Videokurs

Detta är en utbildning som förklarar vad konflikter handlar om och varför människor går in i konflikter.

Kursbeskrivning

Under utbildningens gång får du lära dig om hur konflikter eskalerar och fördjupas och hur du kan förhindra det, vilka kommunikativa hinder som kan behöva övervinnas och hur du går tillväga för att visa aktivt lyssnande. Du blir även insatt i de fem konflikthanteringsstilarnas för- och nackdelar och att använda konfliktreducerande metoder.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera kursen eller delar av den så ofta du vill. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader.

Pris

1 695,00 kr ex. moms / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Konflikthantering Förståelse för konfliktens natur innehåller följande moment

  • Vad handlar en konflikt om?
  • Hur konflikter eskalerar och hur de kan dämpas
  • Hur konflikter fördjupas och hur det kan undvikas
  • Kommunikativa hinder
  • Aktivt lyssnande
  • Att använda jag-budskap
  • De fem konflikthanteringsstilarna
  • Faktorer som styr beteende
  • Konfliktreducerande metoder

Delmoment

0. Introduktion till kursen Professionell konflikthantering – Förståelse för konfliktens natur

1. Konflikttriangeln

2. Konfliktpyramiden

3. Konflikttrappan

4. Aktivt lyssnande

5. Jag-budskap

6. Konflikthanteringsstilar

7. Konfliktreducerande metoder

Extramaterial

Anteckningar

Interagera

Examen, diplom m.m.

Direkt efter genomförd kurs mailas kursintyg till angiven e-post.

Med våra videokurser kan du utbilda dig där du är, var du än är och när det passar dig bäst. Du behöver inte ta ledigt från jobbet och åka iväg på kurs – om du inte vill förstås. Du kan pausa, spola tillbaka och repetera kursen hur många gånger som helst så länge du har tillgång till kursen. Videokurserna är inspelade med professionella kursledare och du väljer om du vill använda dator, surfplatta eller smartphone.