Webbtentamen om organisatorisk och social arbetsmiljö 

– Alla människor, på alla arbetsplatser i Sverige, borde klara vår OSA-webbtentamen med godkänt resultat. 

OSA bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Denna webbtentamen är en självstudiekurs med ett kunskapsprov via webben som kan genomföras valfritt via dator, surfplatta eller smartphone.

Regeringen pekar i sin arbetsmiljöstrategi på att det behövs insatser för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Webbtentamensfrågorna behandlar följande kapitel i AFS 2015:4:

 • Syfte
 • Tillämpningsområde
 • Till vem föreskrifterna riktar
 • Definitioner
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kunskaper
 • Mål
 • Arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling

Provet består av 15 frågor där deltagare måste ha alla 15 rätt för att få godkänt. Svaren till frågorna finns i det studiematerial som deltagaren får tillgång till i samband med inloggning till webbtentamen. Tentamen kan göras om hur många gånger som helst under de 30 dagar deltagaren har access till tentamen. (Access kan förlängas mot en avgift på 200 kronor per månad). För att göra det lite svårare byter de rätta svaren plats och dessutom får deltagare inte veta var hen svarat fel utan måste börja om från fråga 1. När deltagaren nått godkänt (15 rätta svar av totalt 15) får deltagaren access till sitt OSA kompetensintyg som enkelt kan enkelt laddas hem till dator, surfplatta eller smartphone.

Broschyrer och pdf-filer som ingår i OSA – webbtentamen. Bara att ladda hem.

 1. Att förbättra kvinnors arbetsmiljö
 2. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö
 3. Föreskrifter OSA

Pris

900,00 kr ex. moms / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.