Självstudiekurs BAS P/U

OSA bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Denna självstudiekurs avslutas med ett kunskapsprov i form av en webbtentamen där du efter avklarat prov får ditt kursintyg direkt till din mejl. 

Provet består av 15 frågor där deltagare måste ha alla 15 rätt för att få godkänt. Svaren till frågorna finns i det studiematerial som deltagaren får tillgång till i samband med inloggning till webbtentamen. Tentamen kan göras om hur många gånger som helst under de 30 dagar deltagaren har access till tentamen. (Access kan förlängas mot en avgift på 200 kronor per månad). För att göra det lite svårare byter de rätta svaren plats och dessutom får deltagare inte veta var hen svarat fel utan måste börja om från fråga ett.

Denna kurs behandlar följande kapitel i AFS 2015:4:

 • Syfte
 • Tillämpningsområde
 • Till vem föreskrifterna riktar
 • Definitioner
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kunskaper
 • Mål
 • Arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling

Kortfakta

 • Självstudiekurs med webbtentamen.
 • Självstudiematerial ingår.
 • Tillgång till kursen är 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan i 30 dagar.
 • Provet består av 15 frågor där deltagare kryssar för ett eller flera rätta svar. 15 rätt krävs för att få godkänt. 
 • Provet får göras om obegränsat antal gånger.
 • Efter godkänt resultat kan deltagare omgående ladda hem kursintyget till sin e-post.
 • Har du några frågor under kursens gång är du alltid välkommen att kontakta vår studieservice via chatt, e-post eller telefon.

Här kan du se och ladda ner en förteckning över självstudiematerialet för kursen. 

900 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.