Paketpris Webbtentamen x 3: BAS P / BAS U | BAM | OSA

Paketpris Webbtentamen x 3: BAS P / BAS U | BAM | OSA

3 990,00 kr ex. moms

Läs in studiematerialet för Systematisk arbetsmiljö och Bättre arbetsmiljö, BAS P / BAS U och OSA i lugn och ro när du har tid över. Sen gör du provet via nätet. Du får göra om provet obegränsat antal gånger under 60 dagar. Lycka till.

Allt studiematerial ingår i priset.

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.
Artikelnr: 109 Kategori:

Allt detta ingår i Paketpris Webbtentamen x3.

 • Självstudiematerial för Systematisk arbetsmiljö och Bättre arbetsmiljö.

 • Självstudiematerial för BAS P / BAS U

 • Självstudiematerial för Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Webbtentamen. Bättre Arbetsmiljö

 • Webbtentamen. BAS P / BAS U

 • Webbtentamen. Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Personligt kursdiplom vid genomförd och godkänd tentamen.

Efter genomförd och godkänd tentamen kan du skriva ut ditt personliga intyg för:
BAM – BAS P / BAS U – OSA

Provet består av 29 frågor där du måste ha minst 25 rätt för att få godkänt. Svaren till frågorna hittar du i bokpaketet som postas ut till den leveransadress du uppgivit vid din beställning Det är ingen kurs utan en tentamen som bygger på självstudier.
Efter genomförd och godkänd tentamen kan du skriva ut ditt personliga BAM intyg.

Inloggningsuppgifter skickas till dig inom 24 h. Du har 60 dagar till förfogande att slutföra din tentamen. Under de 60 dagarna kan du logga in och göra om tentamen så många gånger du hinner. Dock kan du inte avbryta tentamen, logga ut, och fortsätta där du slutade. Du måste vid varje inloggningsperiod avsluta den del du startat för att få se ditt resultat. Tentamensfrågorna tar ca: 2 till 8 timmar att besvara beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.

Webbtentamen består av 2 delar på sammanlagt 32 frågor. Del 1 består av 23 allmänna frågor kring BAS P / BAS U. Det krävs 20 rätt för att få godkänt.
Del 2 består av 9 specifika frågor om arbetsmiljöplanen (AMP). Samtliga 9 frågor måste vara rätt besvarade för att bli godkänd. Så snart du klarat båda delarna av tentamen kan du ladda hem och skriva ut ditt intyg för BAS P/BAS U.

Följande områden berörs:

 • Arbetsmiljölagstiftningen generellt.
 • Arbetsmiljölagen. Fokus på reglerna om BAS P/BAS U samt övrigt omByggnads- och anläggningsarbeten.
 • Arbetsmiljöförordningen.
 • Byggnads och anläggningsarbete. Fokus på reglerna om BAS P/BAS U och byggherren samt deras arbetsuppgifter. Genomgång av förhandsanmälan, dokumentation av det byggda objektet och arbetsmiljöplan.
 • Belastningsergonomi.
 • Arbetsplatsens utformning.
 • Stegar och arbetsbockar.
 • Ställningar.
 • Kemiska arbetsmiljörisker.
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap.
 • Byggherrens ansvar och förväntningar på entreprenörer m fl.

Inloggningsuppgifter skickas till dig inom 24h. Du har 60 dgr till förfogande att slutföra din tentamen. Under de 60 dagarna kan du logga in och göra om tentamen så många gånger du hinner. Dock kan du inte avbryta tentamen, logga ut, och fortsätta där du slutade. Du måste vid varje inloggningsperiod avsluta den del du startat för att få se ditt resultat. Tentamensfrågorna tar ca: 2 till 8 timmar att besvara beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.

Provet består av 15 frågor där du måste ha alla 15 rätt för att få godkänt. Det är ingen kurs utan en tentamen som bygger på självstudier. Svaren till de 15 frågorna i OSA webbtentamen hittar du i boken ”Jobba praktiskt med OSA” som postas ut till den leveransadress du uppgivit vid din beställning
Efter godkänd tentamen kan du skriva ut ditt personliga intyg för Organisatorisk och Social arbetsmiljö.

Inloggningsuppgifter skickas till dig inom 24h. Du har 60 dagar till förfogande att slutföra din tentamen. Under de 60 dagarna kan du logga in och göra om tentamen så många gånger du hinner. Dock kan du inte avbryta tentamen, logga ut, och fortsätta där du slutade.  Du måste vid varje inloggningsperiod avsluta för att få se ditt resultat. Tentamensfrågorna tar ca: 1 till 4 timmar att besvara beroende på tidigare arbetsmiljöutbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.

Webbtentamensfrågorna för Organisatorisk och Social arbetsmiljö behandlar följande kapitel i AFS 2015:4

 • Syfte
 • Tillämpningsområde
 • Till vem föreskrifterna riktar
 • Definitioner
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kunskaper
 • Mål
 • Arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling

Broschyrer och pdf-filer som ingår i Bas P / Bas U webbtentamen. Bara att ladda hem.

1. Användning av arbetsutrustning
2. Användning lyftanordningar
3. Arbetsplatsens utformning
4. Asbest
5. Belastningsergonomi
6. Besiktning lyftanordningar
7. Buller
8. Byggnads. och anläggningsarbete
9. Egenkontroll
10. Ensamarbete
11. Första hjälpen och krisstöd och föreskrifter
12. Kemiska arbetsmiljörisker
13. Kvarts- och stendamm
14. Lyft med kranar eller truckar
15. Minderårigas arbetsmiljö
16. OSA Organisatorisk och social arbetsmiljö
17. Personlig skyddsutrustning – Användning
18. Personlig skyddsutrustning – utförande
19. SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete
20. Skada genom fall
21. Skyltar och signaler
22. Skada genom ras
23. Stegar och arbetsbockar
24. Ställningar
25. Vibrationer
26. Våld och hot

Broschyrer och pdf-filer som ingår i BAM webbtentamen. Bara att ladda hem.

1. Användning av arbetsutrustning
2. Användning av arbetsutrustning ADI 2010:14 tillägg
3. Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön – broschyr
4. Arbetsmiljöproblem? – Gör så här!
5. Arbetsmiljöhandbok – Exempel
6. Arbetsmiljöstatistik arbetsskador 2017
7. Att förbättra kvinnors arbetsmiljö
8. Bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män
9. Bättre arbetsmiljö – varje dag
10. Guide för bättre arbetsmiljö
11. Leder regler och inspektioner till en bättre arbetsmiljö?
12. Minderårigas arbetsmiljö
13. Organisatorisk och social arbetsmiljö föreskrifter
14. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Broschyrer och pdf-filer som ingår i OSA – webbtentamen. Bara att ladda hem.

1. Att förbättra kvinnors arbetsmiljö
2. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö
3. Föreskrifter OSA

 • Kort,lättfattlig och undervisande
  Andreas

 • Jag tycket att är ett smidigt sätt att studera på när det är kortare kurser. Kurslitteratur tycker jag skall ingå i utbildningen att ladda ner på nätet. Tentan var bra upplagd, bra med olika alternativ till svar.
  Mikael Juhlin

 • Bra, passade mig perfekt med en snabb o självstuderad kurs.
  Helge

 • Jag tycker att webutbildningen passade mig utmärkt, jag förlorade ingen tid på jobbet och det var skönt att göra testen i sin egen takt.

  Mikael Lind