BAS P / BAS U / BAM / OSA – Paketpris Webbtentamen

Läs in studiematerialet för BAM, Bas P / Bas U och OSA i lugn och ro när du har tid över. Sen gör du provet via nätet. Provet ingår  priset. Du får göra om provet obegränsat antal gånger under 60 dagar.

Efter genomförd och godkänd tentamen kan du skriva ut dina personliga intyg för: 

 • BAM – Bättre arbetsmiljö
 • BAS P / BAS U – Byggarbetsmiljösamordnare
 • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Allt detta ingår i Webbtentamen x3 – Paketpris

Självstudiematerial för BAM – Bättre Arbetsmiljö.

Självstudiematerial för Bas P / Bas U

Självstudiematerial. OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Webbtentamen. Bättre Arbetsmiljö

Webbtentamen. BAS P / BAS U

Webbtentamen. Organisatorisk och Social arbetsmiljö

Personliga kursdiplom vid genomförd och godkänd tentamen.

*) Varje självstudiekurs har en egen tentamen som består av olika antal frågor där du kryssar i ett eller flera rätta svar. Direkt när du klarat en tentamen laddar du hem ditt kursintyg. Tentamen kan  göras om obegränsat antal gånger under de 60 dagar du har på dig.

Självstudiematerial som ingår i Bas P / Bas U webbtentamen. Bara att ladda hem.

 1. Användning av arbetsutrustning
 2. Användning lyftanordningar
 3. Arbetsplatsens utformning
 4. Asbest
 5. Belastningsergonomi
 6. Besiktning lyftanordningar
 7. Buller
 8. Byggnads. och anläggningsarbete
 9. Egenkontroll
 10. Ensamarbete
 11. Första hjälpen och krisstöd och föreskrifter
 12. Kemiska arbetsmiljörisker
 13. Kvarts- och stendamm
 14. Lyft med kranar eller truckar
 15. Minderårigas arbetsmiljö
 16. OSA Organisatorisk och social arbetsmiljö
 17. Personlig skyddsutrustning – Användning
 18. Personlig skyddsutrustning – utförande
 19. SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete
 20. Skada genom fall
 21. Skyltar och signaler
 22. Skada genom ras
 23. Stegar och arbetsbockar
 24. Ställningar
 25. Vibrationer
 26. Våld och hot

Självstudiematerial som ingår i BAM webbtentamen. Bara att ladda hem.

1. Användning av arbetsutrustning

2. Användning av arbetsutrustning ADI 2010:14 tillägg

3. Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön –  broschyr

4. Arbetsmiljöproblem? – Gör så här!

5. Arbetsmiljöhandbok – Exempel

6. Arbetsmiljöstatistik arbetsskador 2017

7. Att förbättra kvinnors arbetsmiljö

8. Bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män

9. Bättre arbetsmiljö – varje dag

10. Guide för bättre arbetsmiljö

11. Leder regler och inspektioner till en bättre arbetsmiljö?

12. Minderårigas arbetsmiljö

13. Organisatorisk och social arbetsmiljö föreskrifter

14. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självstudiematerial som ingår i OSA – webbtentamen. Bara att ladda hem.

 1. Att förbättra kvinnors arbetsmiljö
 2. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö
 3. Föreskrifter OSA

 

 

3 990,00 kr ex. moms

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.