Arbetsmiljölagen – Regelpaket + Grundpaket

Arbetsmiljölagen – Regelpaket + Grundpaket

990,00 kr ex. moms

Pris

990 kr

SKU: 110 Categories: ,

Description

Bok + AFS-paketet innehåller följande böcker:

 • H008 Arbetsmiljölagen med kommentarer

 • H026 Arbetstidslagen med kommentarer

 • H302 Arbetsmiljöansvar och straffansvar

Föreskrifter

 • AFS 1982:17 Föreskrifter: Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

 • AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning

 • AFS 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustningstraffansvar

 • AFS 1998:05 Arbete vid bildskärm

 • AFS 1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering

 • AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning

 • AFS 2012:02 Belastningsergonomi

 • AFS 2005:16 Buller

 • AFS 1982:03 Ensamarbete

 • AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd

 • AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

 • AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet

 • AFS 2012:03 Minderårigas arbetsmiljö

 • AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

 • AFS 2008:13 Skyltar och signaler

 • AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete