Bas P/U och BAM online

Skyddsombudsrätt – 1 dag fysisk eller digital kurs.

Som skyddsombud/arbetsmiljöombud är arbetstagarnas representant i frågor som rör arbetsmiljön och bevakar skyddet mot ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Du samverkar och är en viktig länk mellan både medarbetare och arbetsgivare. 

Under utbildningsdagen ”Skyddsombudsrätt” går vi igenom det juridiska ramverket kring ditt uppdrag. 

 • Vi tittar närmare på vilka dina rättigheter och skyldigheter är i relation till både arbetsgivaren och facket. 
 • Vi tränar på att identifiera risker och hur du arbetar med förebyggande åtgärder. 

Målsättningen med kursen är att du ska känna dig trygg i din roll och förstå hur arbetsmiljöarbete och samverkan fungerar i grunden.

Kursen Skyddsombudsrätt är en heldagsutbildning som varvar teoretisk föreläsning med praktiska gruppövningar och exempel på konkreta modeller. Under kursdagen kommer det finnas tid för både frågor och reflektion.

 

Vem riktar sig kursen Skyddsombudsrätt till?

Utbildningen i Skyddsombudsrätt passar alla oavsett om du är helt ny eller har arbetat flera år i rollen som skyddsombud eller arbetsmiljöombud. Den passar även för dig som har gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning, till exempel Bättre arbetsmiljö (BAM) eller Systematisk arbetsmiljö (SAM), och känner att du behöver mer fördjupande kunskaper om skyddsombudets uppdrag, rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

 

Kursinnehåll

 • Kort genomgång av arbetsmiljölagen och rättssystemet avseende arbetsmiljöfrågor
 • Arbetsgivarens rättighet att kritisera skyddsombud
 • Trakasserier av skyddsombud
 • Vikten av att valet av skyddsombud går rätt till
 • Skyddsombudets rättigheter att delta vid planering av förändringar i verksamheten
 • Rätt till lön vid stoppat arbete
 • Arbetstagarnas medverkan och skyldigheter att påpeka brister i arbetsmiljön
 • Betydelsen av att arbetstagare följer rutiner
 • Utbildningen ger dig genom fördjupning och diskussion av rättsfall en ökad kunskap om fallgropar och problem som kan uppstå för skyddsombud genom sitt uppdrag. Utbildningen ger även kunskap om de risker, problem och konsekvenser en verksamhet kan få om de väljer att inte arbeta förebyggande med frågor inom organisatorisk och social arbetsmiljö, som t.ex. mobbning, kränkande särbehandling, hot och våld.
 • Hur långt får en arbetsgivare gå i sin kritik när det gäller valet av skyddsombud och skyddsombudets agerande? Vad kan hända ur ett juridiskt perspektiv om medarbetare inte följer uppsatta rutiner? Hur behöver verksamheten säkra upp rutiner när det gäller hot och våld? Hur ser arbetstagarnas skyldighet ut att rapportera till arbetsgivaren om upplevda risker och faror i sitt arbete? Detta är en del av de frågor som kommer att diskuteras under dagen.
 • Utbildningen ger dig inte bara en fördjupad kunskap om skyddsombudets roll utan även kunskap hur skyddsombudet kan arbeta för att försöka få till förbättringar inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, genom att vara medveten om risker och konsekvenser. Utbildningen ger kunskap om hur arbetsmiljöns rättsliga system fungerar.

4 500 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.