Allmän utbildning ställning (upp till 9 meter)

Arbetsmiljöverket föreskriver (AFS 2013:4) att den som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar eller monterar/hanterar ställningar ska ha genomgått utbildning. Detta gäller oavsett tidigare erfarenheter. Branschutbildarna Sverige AB erbjuder i enlighet med dessa föreskrifter ”Allmän utbildning ställning” som ger teoretisk behörighet att bygga ställning upp till nio meter. Ingen praktisk lärarledd utbildning ingår i denna kurs.

Kursinnehåll

 • Regler för ställningar i Sverige
 • Risker och säkerhet vid arbete med ställningar
 • Förståelse av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställningar.
 • Metoder för upp- och nedtransport/lyft av ställningsmaterial
 • Olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar
 • Olika metoder att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar.
 • Förankring av ställningar

Så här fungerar det.

Kursen består av 5 stycken delprov med 10 frågor i varje.  Sammanlagt 50 frågor. Samtliga frågor är så kallade “kryssfrågor” där du ska klicka på rätt svarsalternativ. Du måste ha alla rätt på första delprovet för att gå vidare  till nästa delprov osv. Du får göra om proven så många gånger du vill och hinner under 60 dagar. Du måste göra delproven i tur och ordning från 1-5.

Efter varje delprov med godkänt resultat sparas det resultatet och du behöver inte repetera det fler gånger. Du kan alltså fortsätta till nästa delprov omgående eller vid ett senare tillfälle under de 60 dagar du har på dig. När du klarat alla prov med godkänt resultat kan du genast ladda hem ditt personliga kursintyg.

Efter genomgången utbildning och godkänt teoriprov erhåller deltagare personligt utbildningsbevis

Självstudiematerial i form av broschyrer och pdf som ingår i kursen. (Ladda hem kostnadsfritt vid köp)

 1. Användning av arbetsutrustning, föreskrifter
 2. Byggnads- och anläggningsarbete, föreskrifter AFS 1999:3
 3. Nya typfall för rör- och kopplingsställningar, pdf
 4. Personlig fallskyddsutrustning, pdf
 5. Ergonomi, pdf
 6. Säkra ställningar, pdf
 7. Byggnadsställningar, pdf
 8. Plan för ställningar, pdf

Så här fyller du i anmälan till kursen:

 1. Fyll i namn och unik e-post för alla personer som ska göra kursen
 2. Klicka på ”Gå vidare till betalning”
 3. Fyll i ev. rabattkod
 4. Välj om du vill betala med Klarna eller faktura från Branschutbildarna
 5. Fyll i beställarens / betalarens faktureringsuppgifter.
 6. Klicka på ”Slutför”
 7. Inloggningsuppgifter till tentamen mejlas ut till din e-post omgående vid betalning via Klarna och om du är en betrodd kund utan betalningsanmärkningar.
 8. Logga in och genomför tentamen. Ditt kursintyg mejlas ut omgående efter godkänt resultat

Pris

2 100kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.